Bộ Xây dựng đề nghị không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với các lô nhà nằm trên các tuyến đường phía Nam (đường tỉnh 282), phía Tây của dự án (giáp khu công nghiệp Khai Sơn), trong văn bản góp ý với UBND tỉnh Bắc Ninh về chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã xây dựng xong hạ tầng dự án Khu nhà ở tại xã Gia Đông, huyện Thuận Thành.

Không chuyển quyền sử dụng đất các lô nhà nằm trên tuyến đường tỉnh 282

Ảnh minh họa.

Cụ thể, không thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô nhà ở nằm trên các tuyến đường sau: Tuyến đường tỉnh 282 (nay được nâng cấp lên thành tuyến Quốc lộ 17 tại Quyết định số 2546/QĐ-BGTVT ngày 03/7/2014 của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển tuyến đường nối liên tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên dài 147,5 km) phía Nam của Dự án, có mặt cắt ngang là 42 m; tuyến đường phía Tây của Dự án giáp khu công nghiệp Khai Sơn, mặt cắt 6-6 có bề rộng là 53m. (Bản đồ phát triển định hướng giao thông đến năm 2030 tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Hồ và phụ cận huyện Thuận Thành).

Chỉ được tiến hành chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Chỉ đạo Sở Xây dựng và Chủ đầu tư Dự án thống nhất lựa chọn các mẫu thiết kế nhà ở đảm bảo phù hợp quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị; giám sát việc xây dựng nhà ở của người dân tuân thủ quy hoạch chi tiết, thiết kế của dự án đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật liên quan; đồng thời đảm bảo việc kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của dự án đối với khu vực xung quanh.

Theo Hồ sơ Dự án được nộp hoàn chỉnh ngày 19/3/2018, được Bộ Xây dựng nghiên cứu, Dự án Khu nhà ở, tại xã Gia Đông, huyện Thuận Thành có quy mô 8,35ha, được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 21.1.2.1.000 246 ngày 18/10/2010 cho Cty CP Tập đoàn Đức Việt làm chủ đầu tư; được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 08/12/2011; phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 322/QĐ-SXD ngày 29/12/2009 và Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 159/QĐ-SXD ngày 15/7/2011. Dự án được chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 14/QĐ-HĐQT/2014 ngày 18/06/2014.

Thanh Nga