Thực hiện nhiệm vụ và Chương trình công tác năm 2019, dự kiến từ 08 – 12/7/2019, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức Đoàn công tác kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhà ở và thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường BĐS tại Quảng Ninh
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, Đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện về công tác quản lý nhà nước và chính sách pháp luật về nhà ở và thị trường BĐS; kiểm tra một số dự án NƠXH thu nhập thấp khu vực đô thị và dự án NƠXH cho công nhân KCN; nhà ở một số hộ người có công với cách mạng; công tác quản lý, vận hành nhà chung cư; quản lý, sử dụng quỹ bảo trì chung cư đã đưa vào sử dụng; dự án phát triển nhà ở thương mại/đầu tư phát triển khu đô thị, nghỉ dưỡng ven biển; sàn giao dịch BĐS…

Làm việc với các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh về những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước cũng như đề xuất, kiến nghị cụ thể để giải quyết những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực tế triển khai cũng như sửa đổi các quy định cụ thể tại Luật và các văn bản hướng dẫn dưới Luật.

Thư Kỳ