(Xây dựng) – UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có Văn bản thống nhất giải thể Ban quản lý khu ký túc xá sinh viên thành phố Đà Lạt, trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng nằm trên đường trên đường Nguyễn Hoàn, phường 7, thành phố Đà Lạt.

lam dong giai the ban quan ly khu ky tuc xa sinh vien thanh pho da lat
Khu ký túc xá sinh viên thành phố Đà Lạt được thu hồi và bàn giao cho đơn vị mới.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đà Lạt và các cơ quan, đơn vị có liên quan để chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ và nguyên trạng cơ sở vật chất, thiết bị, tài sản, nhân sự, hồ sơ, tài liệu liên quan… từ Ban quản lý khu ký tức xá sinh viên thành phố Đà Lạt cho Trung tâm quản lý nhà thành phố Đà Lạt tiếp nhận, quản lý, vận hành khai thác sử dụng kể từ ngày 01/01/2021 và thời gian hoàn thành bàn giao trước ngày 31/12/2020.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính, UBND thành phố Đà Lạt, Trung tâm quản lý nhà thành phố Đà Lạt và các cơ quan đơn vị liên quan kiểm kê tài sản, đối chiếu nợ công, lập báo cáo quyết toán tài chính và thực hiện đầy đủ các thủ tục để tổ chức bàn giao, tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật. Thu hồi con dấu của Ban quản lý ký túc xá sinh viên thành phố Đà Lạt nộp lại cho cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính hướng dẫn Sở Xây dựng, Ban quản lý ký túc xá sinh viên thành phố Đà Lạt thực hiện kiểm kê tài sản, thanh quyết toán các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan để tiến hành thực hiện thủ tục giải thể, bàn giao theo đúng quy định.

Yêu cầu, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn Sở Xây dựng về giải quyết các chế độ chính sách, quyền lợi hợp pháp cho người lao động khi không có nhu cầu tiếp tục làm việc tại đơn vị mới.

Giao UBND thành phố Đà Lạt, chỉ đạo Trung tâm quản lý nhà ở thành phố Đà Lạt thực hiện tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, nhân sự, tài liệu liên quan và người lao động hiện đang làm việc tại Ban quản lý khu ký túc xá sinh viên thành phố Đà Lạt để vận hành, khai thác và sử dụng.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý thu hồi tại gói thầu số 9 dự án ký túc xá sinh viên thành phố Đà Lạt. Theo Thanh tra Chính phủ, dự án ký túc xá sinh viên thành phố Đà Lạt là một trong những dự án thiếu vốn kéo dài, chậm đưa vào sử dụng và không phát huy được hiệu quả so với phê duyệt.