UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 3052/QĐ-UBND Quyết định về việc miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19.

lao cai giam 5 hoa don tien nuoc ho tro nguoi dan chong dich covid 19
Lào Cai giảm 5% tiền nước sạch theo tổng số tiền ghi trên hóa đơn từ ngày 1/10/2020.

Theo đó, Lào Cai quyết định giảm 5% trên tổng giá trị hóa đơn tiền nước sạch (giá trước thuế GTGT), quy định tại Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Lào Cai điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai cho mục đích sử dụng phục vụ sinh hoạt các hộ dân cư.

Thời gian thực hiện từ ngày 1/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Tỉnh cũng thực hiện việc miễn 100% tiền tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại Trường Quân sự tỉnh Lào Cai là khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai , giá quy định tại Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Lào Cai điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai cho mục đích sử dụng phục vụ sinh hoạt các hộ dân cư.

Thời gian thực hiện từ ngày 1/10/2020 cho đến khi hết dịch bệnh Covid-19.