Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, tình trạng mua bán đất và xây dựng trái phép đang diễn ra phức tạp ở Phú Quốc, Bắc Vân Phong, Vân Đồn và địa điểm chuẩn bị xây dựng các dự án lớn.

Sáng 5/6, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trả lời, báo cáo thêm, làm rõ một số nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội trong lĩnh vực tài nguyên-môi trường.

Kiểm tra, xử lý dự án lấn chiếm bờ biển

Về công tác quản lý đất đai, đặc biệt ở khu vực đô thị, các khu vực phát triển kinh tế, khu vực ven biển, Phó Thủ tướng khẳng định, trong những năm vừa qua đã có nhiều chuyển biến, góp phần từng bước lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng đất đai, phát huy được nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng cho rằng, vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, cần tập trung khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

“Công tác quy hoạch xây dựng chưa quan tâm đến các không gian công cộng cho người dân. Vẫn còn tình trạng khu du lịch chặn, không có lối xuống bãi biển của người dân, thiếu các không gian công cộng, trong khi lại quá nhiều các dự án phát triển nhà ở, các công trình nghỉ dưỡng, khách sạn”, Phó Thủ tướng chia sẻ với nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội.

Tình trạng giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển đô thị chưa căn cứ vào quy hoạch và kế hoạch phát triển đô thị đã dẫn đến nhiều dự án không được triển khai thực hiện, gây lãng phí đất đai.

Tình trạng sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không phép, trái phép vẫn chưa được khắc phục, đặc biệt là tình trạng lấn chiếm không gian công cộng, bãi biển, bờ sông…

Tình trạng mua bán đất và xây dựng trái phép đang diễn ra phức tạp ở Phú Quốc, Bắc Vân Phong, Vân Đồn và địa điểm chuẩn bị xây dựng các dự án lớn.

“Đặc biệt là tình trạng xác định giá trị quyền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích trong các dự án đầu tư phát triển đô thị không sát với giá thị trường đã làm thất thoát vốn, tài sản Nhà nước trong các dự án nhà ở, dịch vụ, các dự án đầu tư bằng hình thức BT, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước…”, Phó Thủ tướng đề cập.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ ngành và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01 ngày 3/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai.

Đồng thời, cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý đất đai, đầu tư phát triển đô thị; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, đô thị, chú trọng dành quỹ đất cho giao thông (giao thông tĩnh, giao thông động), cho các không gian công cộng, dịch vụ đô thị, không gian công cộng bãi biển cho người dân…

“Phải công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch, phát triển các khu đô thị, dịch vụ cho người dân biết để tham gia đầu tư, quản lý và giám sát. Kiểm tra chặt chẽ công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất đầu tư xây dựng phát triển đô thị, phát triển du lịch, xây dựng các công trình nhà ở, dịch vụ theo đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải rà soát các dự án đã giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục tiêu dự án theo đúng quy hoạch; thu hồi những dự án không có khả năng thực hiện. Ngăn chặn tình trạng mua bán đất trái phép đang diễn ra phức tạp tại Phú Quốc, Bắc Vân Phong, Vân Đồn… bảo đảm trật tự xã hội.

“Các bộ, ngành, địa phương cần kiểm tra lại tất cả các dự án đầu tư ven biển, yêu cầu điều chỉnh lại dự án để dành không gian biển phù hợp với yêu cầu của người dân và đúng quy định của pháp luật. Thu hồi, xử lý nghiêm những hành vi lấn chiếm bờ biển”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Trong việc xác định giá trị quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển đô thị nhà ở, dịch vụ, Phó Thủ tướng yêu cầu phải đấu thầu công khai, đảm bảo cạnh tranh.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những sai phạm trong quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng.

Ưu tiên nguồn lực để ứng phó BĐKH tại ĐBSCL

Về nhóm vấn đề liên quan đến giải pháp ứng phó với BĐKH, phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo để xây dựng các giải pháp ứng phó với BĐKH, nước biển dâng.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về BĐKH, Chiến lược quốc gia về Phòng chống thiên tai. Đặc biệt, cuối năm 2017, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH. Sau Hội nghị, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH.

Nghị quyết đã đề ra định hướng chiến lược, các giải pháp toàn diện, đồng bộ, huy động nguồn lực và sự tham gia của các thành phần kinh tế để phát triển bền vững ĐBSCL, từng bước kết nối ĐBSCL với các trung tâm kinh tế vùng và khu vực, tạo đà phát triển bền vững ĐBSCL.

Để đưa Nghị quyết 120/NQ-CP vào cuộc sống, theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ, quyết liệt.

Trước mắt yêu cầu các bộ, ngành cùng các địa phương khu vực ĐBSCL sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đã được phân bổ trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn và các nguồn vốn khác đã được Quốc hội thông qua cho các địa phương để ứng phó với BĐKH, nước biển dâng và đầu tư phát triển kinh tế.

Đồng thời, chuẩn bị thực hiện các dự án chống sạt lở bờ sông, bờ biển đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ khẩn cấp 1.500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018, và dự kiến trình Quốc hội để bố trí 1.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng trung hạn 2016-2020 cho các tỉnh ĐBSCL.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ KH&ĐT phối hợp các bộ, ngành, địa phương đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội, các nguồn lực quốc tế cho đầu tư vào phát triển khu vực ĐBSCL.

“Đây là vấn đề quan trọng và rất tốn kém, nếu chỉ nguồn lực trong nước sẽ không thể đáp ứng được”, Phó Thủ tướng nói.

Để có cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp ứng phó với BĐKH tại khu vực ĐBSCL một cách chính xác, kịp thời, Phó Thủ tướng yêu cầu cần sớm xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất, liên ngành về BĐKH tại ĐBSCL.

Với chủ trương thích ứng với BĐKH, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương phối hợp với các địa phương thực hiện tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực, sản phẩm của ngành mình, gắn với ứng phó BĐKH, nước biển dâng.

“Coi thích ứng là chủ yếu, cần nghiên cứu các mô hình sản xuất, dịch vụ hiệu quả, phù hợp, thích ứng với BĐKH, nước biển dâng tại khu vực ĐBSCL”, Phó Thủ tướng nói.

Trên cơ sở tái cơ cấu, các bộ, ngành, địa phương xây dựng các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và quy hoạch toàn vùng làm cơ sở để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm thích ứng với BĐKH. Từ đó, có kế hoạch thực hiện, cân đối các nguồn lực theo từng giai đoạn phù hợp với điều kiện của nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

“Để thực hiện Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL, phải triển khai rất nhiều bước, hết sức bài bản, khoa học, đồng bộ, đảm bảo có hiệu quả, thực chất”, Phó Thủ tướng nói và khẳng định: “Trong thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết 120, rất mong đại biểu Quốc hội, cử tri ĐBSCL vào cuộc cùng với cả nước”.

Theo Xuân Tuyến/Baochinhphu.vn