(Xây dựng) – Ngày 6/1, Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình thực hiện công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

nganh xay dung thua thien hue tong ket nam 2020 phu kin quy hoach chung xay dung do thi
Ông Phan Ngọc Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt quyết định thành công thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Ngay từ đầu năm, Sở Xây dựng đã tích cực chỉ đạo, phân công tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Ngành.

Tham mưu UBND tỉnh về xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật, góp ý các dự thảo quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách. Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực: Quy hoạch, kiến trúc; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; chất lượng công trình; vật liệu xây dựng; quản lý nhà ở và thị trường bất động sản; kiểm tra xử lý kịp thời đơn thư phản ánh, kiến nghị liên quan đến hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, công tác chuyên môn thuộc các lĩnh vực quản lý do Sở phụ trách cơ bản được triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Lĩnh vực quy hoạch kiến trúc đã tham mưu ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Huế; Bộ tiêu chí thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên mặt nước; Văn bản báo cáo các Bộ liên quan về điều chỉnh tuyến vành đai 3 và vị trí nhà ga đường sắt so với định hướng của đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở để tổ chức phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu các phường trên địa bàn thị xã Hương Thủy.

Hoàn thiện và trình UBND tỉnh ban hành quy định về công nhận tuyến phố văn minh đô thị; Quy định về xây dựng, quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; Quy định quản lý công trình đường ống, đường dây ngầm trên địa bàn tỉnh.

Các chỉ tiêu quy hoạch đô thị năm 2020, trong đó, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đạt khoảng 62,25%, trong đó, thành phố Huế đạt 96,26%, thị xã Hương Trà đạt 19,24%, thị xã Hương Thủy đạt 18,83%. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đạt khoảng 15,4%. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng nông thôn mới 100%;

Công tác quản lý kiến trúc đã phối hợp các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ Luật Kiến trúc, Nghị định 85/2020/NĐ-CP, Thông tư 03/2020/TT-BXD; Tổng hợp số liệu liên quan đến các công trình có giá trị trên địa bàn toàn tỉnh…

Công tác phát triển đô thị đang tập trung hoàn thành chương trình trọng điểm về phát triển đô thị, trọng tâm là triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên – Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hiện đã hoàn thành trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh phê duyệt: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên – Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án Bộ tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương đối với Thừa Thiên – Huế, đô thị có tính chất đặc thù trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ Báo cáo rà soát đối với thành phố Huế mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, làm cơ sở điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Huế. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận. Sở Xây dựng đang tiến hành lập Đề án phân loại đô thị Thừa Thiên – Huế đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua đã tham mưu UBND tỉnh công nhận 3 đô thị mới La Sơn (huyện Phú Lộc), xã Phong An (huyện Phong Điền) và xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang) đạt tiêu chí đô thị loại V. Hiện nay, toàn tỉnh có 14 đô thị, trong đó 1 đô thị loại I thành phố Huế, 3 đô thị loại IV và 10 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt khoảng 54%.

Tỷ lệ người dân sử dụng nước trên toàn tỉnh 92,1%; Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch 97,3%; Tỷ lệ người dân khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch 87%.

Tiếp tục công tác đôn đốc, giám sát, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về cây xanh đô thị, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; Khảo sát, đánh giá, đề xuất về quản lý hệ thống cây xanh đô thị Huế; Tiếp tục tham mưu điều chỉnh danh mục hệ thống cây xanh kèm theo Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 24/2/2017 về quản lý cây xanh đô thị.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định về quản lý, cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh; Quản lý công trình đường ống, đường dây ngầm trên địa bàn tỉnh.

nganh xay dung thua thien hue tong ket nam 2020 phu kin quy hoach chung xay dung do thi
Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Phan Ngọc Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được trong năm qua của Sở Xây dựng, góp phần vào thành công chung của tỉnh.

Ông Phan Ngọc Thọ lưu ý, Sở Xây dựng luôn đưa ra kế hoạch của Ngành mình để sẵn sàng trong “trạng thái mới” trong bối cảnh thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt, trong năm 2021, Sở cần tập trung mọi nỗ lực để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị; chuẩn bị xây dựng đề án thành lập thành phố Thừa Thiên – Huế trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, Sở Xây dựng cần xây dựng mối quan hệ mật thiết với các sở, ngành, với các địa phương và với các cơ quan Trung ương, qua đó góp phần tạo thuận lợi trong xử lý, giải quyết công việc. Nâng cao vai trò của ngành và của Sở Xây dựng đối với lãnh đạo tỉnh, nhân dân và doanh nghiệp. Với mục tiêu phủ kín quy hoạch 1/2000 trên phạm vi toàn tỉnh, thì khi phủ kín quy hoạch đến đâu phải thực hiện chuyển đổi số đến đó, để người dân, doanh nghiệp được nắm bắt.