Ba chuyên đề lớn liên quan đến quy hoạch, xây dựng, môi trường, thu nộp thuế sẽ nằm trong diện kiểm toán trong năm tới.

nhieu linh vuc nong ve quy hoach xay dung moi truong trong dien kiem toan
Nhiều lĩnh vực nóng về quy hoạch, xây dựng, môi trường trong diện kiểm toán 2021. Ảnh IT

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký quyết định số 1688 ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2021. Theo Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc, định hướng chính trong năm tới là ưu tiên lựa chọn kiểm toán tại các đơn vị quản lý tài chính tổng hợp ở Trung ương và địa phương. Đồng thời lựa chọn kiểm toán một số chuyên đề có phạm vi rộng, được dư luận xã hội quan tâm.

Trong lĩnh vực ngân sách Nhà nước, tập trung kiểm toán các bộ, tỉnh, thành có quy mô ngân sách lớn, tiềm ẩn rủi ro để xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách; đánh giá việc quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đáng lưu ý, năm 2021, KTNN dự kiến lựa chọn một số chuyên đề có quy mô lớn, phạm vi rộng để kiểm toán nhằm đánh giá toàn diện, xuyên suốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công đối với chuyên đề, chủ đề được lựa chọn.

Trong đó, có chuyên đề “Việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng và quản lý, sử dụng đất các dự án đầu tư tại đô thị giai đoạn 2017-2020” nhằm đánh giá công tác xây dựng quy hoạch, việc quản lý quy hoạch, việc thực hiện cấp phép xây dựng, quản lý đất đai đô thị tại các địa phương theo quy định tại Luật xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật đất đai.

Chuyên đề “Hoạt động quản lý môi trường tại các Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp giai đoạn 2017-2020”. Theo đánh giá của cơ quan kiểm toán, cùng với sự phát triển, mở rộng của các khu kinh tế, khu công nghiệp là sự gia tăng nhanh chóng về khối lượng nước thải, chất thải công nghiệp, tiềm ẩn rủi ro cao về ô nhiễm và đặt gánh nặng lên các cơ quan quản lý nhà nước về việc ô nhiễm môi trường.

Do đó, việc thực hiện kiểm toán chuyên đề hoạt động quản lý môi trường tại các Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp giai đoạn 2017-2020 nhằm đánh giá việc tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường và quy định pháp luật; đánh giá công tác quản lý, tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, các Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp trong việc bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế và khu công nghiệp trong giai đoạn 2017-2020.

Cùng với đó là chuyên đề “Công tác quản lý thu, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Kiểm toán chuyên đề này nhằm đánh giá việc tuân thủ các quy định của Chính phủ đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, thông qua thực hiện kiểm toán phát hiện các hành vi chuyển giá, trốn thuế, qua đó kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bịt các lỗ hổng về cơ chế, chính sách (nếu có) để tránh thất thoát ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, KTNN thực hiện kiểm toán đối với công tác quản lý Nhà nước tại Tổng cục Thuế và các Cục thuế liên quan đến việc hoàn thuế, miễn, giảm, giãn thuế, chống trốn thuế, chuyển giá nhằm đánh giá việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 41; việc thực hiện chính sách miễn giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ; việc thực hiện khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

Ưu tiên kiểm toán lĩnh vực cổ phần hóa

Đối với lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính – ngân hàng, cơ quan kiểm toán sẽ lựa chọn các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước có quy mô lớn để kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nuớc năm 2020 kết hợp với việc đánh giá công tác cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước. Trong đó, ưu tiên kiểm toán việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, Quốc hội về sắp xếp, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; kiến nghị xử lý các doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ; đầu tư ngoài ngành, đầu tư ra nước ngoài không hiệu quả…

Cùng với đó sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước và một số ngân hàng, Tổng công ty tài chính, bảo hiểm có quy mô lớn để đánh giá thực trạng tài chính của đơn vị và hiệu quả công tác quản lý, điều hành chính sách tiền tệ.

Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN cũng thực hiện đánh giá hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng nhằm đánh giá việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, trọng tâm là cải thiện và nâng cao năng lực tài chính; xử lý nợ xấu; việc thực hiện cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí; vay không có tài sản bảo đảm để trả lương cho người lao động… đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.