Thực hiện Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP của Chính phủ, các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng đều xây dựng, ban hành kế hoạch, quy chế cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị xuống cấp với mục tiêu, giải pháp thực hiện rất cụ thể. Tuy nhiên, số chung cư được cải tạo vẫn còn ít, nhiều dự án lâm vào tình trạng bế tắc, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của các cư dân. Trong khi cả nước vẫn loay hoay với cơ chế, chính sách, tìm nhà đầu tư, các khu nhà được xây dựng lại rất hiếm hoi, thì Hải Phòng lại làm được, làm tốt. Sau đây là ghi nhận của Phóng viên.

Báo điện tử Xây dựng