(Xây dựng) – Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa kết thúc đã bầu bổ sung ông Lê Huyền – Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

ninh thuan bau bo sung ong le huyen giu chuc pho chu tich ubnd tinh
Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tặng hoa chúc mừng ông Lê Huyền (áo trắng bên trái) giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lê Huyền sinh ngày 2/6/1972, quê quán: Tỉnh Bình Định. Trình độ chuyên môn: Đại học (chuyên ngành Quản lý đất đai); Cử nhân hành chính. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Quá trình công tác: Từ tháng 5/2005 – 5/2015, ông Lê Huyền giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận. Từ tháng 6/2016 – 8/2020, ông giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Từ tháng 8/2020 đến nay, ông giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận.

Ngoài ra, kỳ họp HĐND tỉnh Ninh Thuận cũng bầu bổ sung ông Phạm Đăng Thành – Giám đốc Sở Công Thương giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các Ủy viên UBND tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: ông Trần Hải – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Lê Phạm Quốc Vinh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Lê Kim Hoàng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Ninh Thuận đã bỏ phiếu miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Văn Bình, lý do: chuyển công tác; miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Văn Khuê, lý do: Nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Nhựt, lý do: Chuyển công tác.

Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: ông Đào Trọng Định – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp), lý do: Chuyển công tác; ông Phạm Đăng Thành – Giám đốc Sở Công Thương; lý do: Chuyển công tác; ông Lê Kim Hùng – Nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; lý do: Nghỉ hưu theo chế độ; ông Bùi Anh Tuấn – Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; lý do: Nghỉ hưu theo chế độ; ông Nguyễn Văn Trường – Nguyên Giám đốc Sở Tài chính; lý do: Nghỉ hưu theo chế độ; ông Phạm Đồng – Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lý do: Nghỉ hưu theo chế độ; ông Võ Đức Triều – Nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải; lý do: Đã được cấp có thẩm quyền giải quyết thôi việc theo nguyện vọng.