Sau khi nhận được Văn bản số 1657/UBND-XDCB ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở thuộc 02 dự án Khu nhà ở thương mại tại thị xã Ba Đồn, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình: Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng thuộc dự án Khu nhà ở thương mại tại thị xã Ba Đồn

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, căn cứ Quy hoạch chung thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình tỷ lệ 1/10.000 (Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình); các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình rà soát tổng thể các dự án trên địa bàn thị xã Ba Đồn có chủ trương CQSDĐ đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở, cập nhật các dự án phát triển đô thị đủ điều kiện triển khai vào danh mục các dự án của khu vực phát triển đô thị dự kiến thành lập, đảm bảo yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước về phát triển đô thị, trong đó có các dự án Khu nhà ở thương mại tại thị xã Ba Đồn.

Các căn cứ pháp lý của các dự án: Dự án Khu nhà ở thương mại tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn có quy mô diện tích là 92.279m2, đã được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận chủ trương đầu tư (tại Quyết định số 628/UBND ngày 18/04/2017), phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 (tại Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 28/6/2017), điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (tại Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 06/6/2018); phê duyệt quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 (tại Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 14/6/2018); chấp thuận đầu tư dự án (Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 14/9/2018). Liên danh CtyTNHH Tư vấn xây dựng Xuân Quang và Hợp tác xã Đầu tư, Xây dựng, Quản lý và Khai thác Hải An được chọn là chủ đầu (Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 27/2/2018); Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 86/QĐ-NĐT-KHKT ngày 05/07/2018.

Dự án Khu nhà ở thương mại tại phường Quảng Phong, giáp mương tưới Tiên Lang có quy mô tổng diện tích là 99.098,5 m2, đã được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận chủ trương đầu tư (tại Quyết định số 761/UBND ngày 08/5/2017), phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 (Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 23/6/2017), điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (tại Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 06/6/2018); phê duyệt quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 (tại Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 19/9/2018); chấp thuận đầu tư dự án (Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 25/9/2018). Liên danh Cty TNHH Xây dựng tổng hợp Tiên Phong và Cty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Mê Linh được lựa chọn là chủ đầu tư (tại Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 23/4/2018). Dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 25/QĐ-ĐTXDTL ngày 27/8/2018.

Về khu vực được chuyển quyền: Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình tại Công văn số 1657/UBND-XDCB ngày 03/10/2018 về hiện trạng đầu tư hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cho khu vực hai dự án, các tuyến giao thông mới chỉ thi công xong kết cấu nền đường và chưa hoàn thiện việc xây dựng hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống điện, cây xanh và vỉa hè… Vì vậy, việc CQSDĐ chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện CQSDĐ đã hoàn thành việc đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân đến ở.

Do hai dự án đều nằm tại các khu vực ngoài trung tâm, không có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, không tập trung các công trình điểm nhấn đô thị, Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc với đề nghị của UBND tỉnh Quảng Bình về việc CQSDĐ đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với 02 dự án nêu trên. Đối với các lô đất nằm dọc tuyến Quốc lộ 12, đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình lưu ý chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình, các cơ quan chức năng của địa phương và chủ đầu tư dự án giám sát chặt chẽ việc người dân tự xây dựng nhà ở theo đúng quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và đảm bảo xây dựng theo các mẫu nhà được phê duyệt.

Đoan Trang