HĐND tỉnh Quảng Nam nhìn nhận có nơi việc thuê quỹ đất công ích chưa đảm bảo yêu cầu: Thông qua đấu giá, đúng đối tượng, có hợp đồng và xảy ra tình trạng vượt thời hạn quy định, cho thuê nhưng không thu tiền sử dụng đất.

Quảng Nam: Cho thuê đất công ích nhưng không thu tiền sử dụng đất
HĐND tỉnh Quảng Nam nhìn nhận việc thuê đất công ích không thu tiền sử dụng đất.

Tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Nam khoá IX, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả giám sát chuyên đề chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác đối với 3 loại khoáng sản vàng, đất san lấp, đá do tỉnh cấp phép từ năm 2016 – 6/2018.

Trong thời gian qua, hoạt động khai thác khoáng sản đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh, giúp phát huy hiệu quả tài nguyên khoáng sản tại địa phương; đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án; cung cấp nguyên vật liệu cho ngành công nghiệp khai khoáng… qua đó giải quyết việc làm, đóng góp nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực cũng bộc lộ nhiều thiếu sót, bất cập như thất thoát, lãng phí tài nguyên, thất thu ngân sách và tác động, ảnh hưởng nhiều mặt đến môi trường.

Về kế hoạch đầu tư công năm 2019, một số ý kiến đề nghị cần làm rõ các nguyên tắc khi đề xuất các danh mục đầu tư năm 2019. Trong đó, cần xác định sự cần thiết, quy mô, tổng mức, thứ tự ưu tiên… theo đúng quy định của Luật Đầu tư công để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Có ý kiến đề nghị quan tâm hỗ trợ huyện Quế Sơn như đối với các huyện Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước theo chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy.

Cũng có đại biểu phản ánh: Hiện nay Khu công nghiệp Thuận Yên chưa có hệ thống xử lý chất thải và đề nghị bổ sung danh mục này vào kế hoạch đầu tư công 2019 – 2020 để đảm bảo đến năm 2020, 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý chất thải theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra.

Nhiều ý kiến đề nghị hỗ trợ cho các địa phương mỗi năm 15 tỷ đồng như ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách để đầu tư hạ tầng; đồng thời không nên ấn định danh mục đầu tư mà giao quyền HĐND huyện quyết định danh mục dự án đầu tư, quan tâm đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp.

Quảng Nam: Cho thuê đất công ích nhưng không thu tiền sử dụng đất
Hoạt động khai thác khoáng sản đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Nam.

Có ý kiến phản ánh danh mục dự án có nhiều công trình sửa chữa trụ sở, đề nghị làm rõ cơ sở đưa vào kế hoạch đầu tư công, tính cấp thiết trong đầu tư sửa chữa trụ sở trong khi miền núi còn thiếu phòng học, số phòng học tạm rất nhiều.

Có tình trạng nhiều trụ sở xuống cấp nặng nhưng lại không được hỗ trợ kịp thời, trong khi một số trụ sở mới được đầu tư lại bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp. Đề nghị, về lâu dài nên có tiêu chí, quy định cụ thể về vấn đề này…

Về danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019, có ý kiến đề nghị trên địa bàn TP Tam Kỳ một số dự án mới có chủ trương đầu tư như mở rộng QL40B, đường bao Nguyễn Hoàng, Bệnh viện Thái Bình Dương nên địa phương chưa kịp bổ sung danh mục kế hoạch thu hồi đất năm 2019. Đề nghị bổ sung vào nghị quyết để địa phương có cơ sở, chủ động triển khai thực hiện ngay từ đầu năm.

Liên quan công tác quản lý sử dụng quỹ đất công ích, một số địa phương đã tổ chức quản lý, sử dụng quỹ đất công ích khá hiệu quả; sử dụng hợp lý quỹ đất công ích phục vụ các công trình công cộng, bồi thường, hoán đổi cho người bị thu hồi đất, giúp giảm phần kinh phí bồi thường.

Phần lớn quỹ đất công ích được cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê sử dụng để sản xuất nông nghiệp tạo thu nhập và đóng góp vào nguồn thu ngân sách xã.

Bên cạnh đó, việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng quỹ đất công ích tại nhiều nơi chưa đảm bảo quy định pháp luật, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với quỹ đất công ích có nơi bị buông lỏng. Việc quản lý quỹ đất công ích manh mún, nhỏ lẻ, phân tán tại nhiều xã hầu như không thực hiện được.

Chấp hành quy định về thuê quỹ đất công ích chưa đảm bảo: Cho thuê không thông qua đấu giá, không đúng đối tượng, không có hợp đồng, vượt thời hạn quy định, cho thuê nhưng không thu tiền sử dụng đất, có nơi cho mượn không đúng quy định; nguồn thu ngân sách từ việc cho thuê quỹ đất công ích đạt thấp và sử dụng chưa đúng quy định.

Tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất công ích; người dân tự ý sử dụng, chuyển mục đích sử dụng; lấn, chiếm quỹ đất công ích phục vụ sản xuất, xây dựng, cơi nới nhà ở, hưởng lợi từ chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội diễn biến phức tạp. Việc bổ sung nguồn hình thành quỹ đất công ích chưa được các địa phương chú trọng.

Nguyễn Tuấn