Sau khi nhận được Văn bản số 7938/VPCP-CN ngày 22/8/2018 của Văn phòng Chính phủ, đề nghị có ý kiến đối với đề xuất tại Văn bản số 4514/TTr-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc không bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại Dự án Khu đô thị Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam (Dự án) và nhà đầu tư có trách nhiệm nộp tiền tương đương với giá trị 20% quỹ đất ở của dự án vào quỹ phát triển nhà ở xã hội theo quy định (quy mô Dự án khoảng 15,6ha), Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời gửi Văn phòng Chính phủ.

Quảng Nam: Không bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội tại Dự án Khu đô thị Võng Nhi
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Cụ thể: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 16, Luật Nhà ở năm 2014, Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 5, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị tại các đô thị từ loại III trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại III trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội; trường hợp bố trí quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội không phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc có bố trí nhưng không đủ quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định nêu trên thì UBND cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận, trừ những dự án có quy mô sử dụng đất dưới 10ha thì chủ đầu tư được lựa chọn một trong ba hình thức hoặc dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội hoặc chuyển giao quỹ nhà ở tương đương với giá trị quỹ đất 20%, hoặc nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Văn bản số 4514/TTr-UBND ngày 14/8/2018 và tài liệu kèm theo, Dự án này là dự án thanh toán quỹ đất hoàn vốn cho dự án đầu tư xây dựng cầu Km0+317 trên tuyến đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Đây cũng là dự án có vị trí đặc thù, thuộc khu dự trữ sinh quyển thế giới đã được UNESCO công nhận – Cù Lao Chàm, TP Hội An (khu vực ngoại thành của TP Hội An, cách xa các khu công nghiệp, khu chế xuất); các công trình nhà ở tại dự án đều là nhà ở thấp tầng (tầng cao tối đa theo quy hoạch được duyệt từ 2 – 3 tầng) được xây dựng với mục tiêu chủ yếu phục vụ nghỉ dưỡng, lưu trú không thường xuyên… dành cho các đối tượng có thu nhập cao nên việc bố trí nhà ở xã hội tại đây sẽ không phù hợp với các đối tượng có thu nhập thấp.

Bộ Xây dựng nhận thấy, pháp luật về nhà ở quy định việc dành quỹ đất, quỹ nhà trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới để phát triển nhà ở xã hội, nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng chính sách khó khăn, không có khả năng chi trả theo cơ chế thị trường là rất cần thiết.

Tuy nhiên, đối với Dự án và những lý do đã được UBND tỉnh Quảng Nam giải trình nêu trên, nếu dành quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trong Dự án là không phù hợp.

Do đó, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh Quảng Nam về việc không thực hiện bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội tại Dự án và nhà đầu tư có trách nhiệm nộp tiền tương đương với giá trị 20% quỹ đất ở của dự án vào quỹ phát triển nhà ở xã hội theo quy định.

Tuy nhiên, để bảo đảm có đủ quỹ nhà ở xã hội phục vụ cho các đối tượng có thu nhập thấp trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm quy hoạch, bố trí đủ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật về nhà ở; đồng thời bổ sung khoản tiền mà chủ đầu tư phải nộp theo nghĩa vụ tài chính đối với quỹ đất 20% vào ngân sách địa phương để đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Linh Nguyễn