(Xây dựng) – Sở Xây dựng Quảng Nam cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có thêm một số dự án bất động sản đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đã nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

quang nam mot so du an bat dong san da hoan thien va cap giay chung nhan quyen su dung dat
Dự án do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển DHTC làm chủ đầu tư đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và cơ sở pháp lý.

Đó là: 06 block đất ở thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư Trường Đồng tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam làm chủ đầu tư; 24 block đất ở thuộc Dự án khu dân cư số 1, đô thị Điện Thắng tại xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển DHTC làm chủ đầu tư. Các dự án này đã được đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung khu vực, cấp điện, cấp nước, thoát nước, được Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với các dự án trên, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng nhà được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai. Các hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tự xây dựng nhà ở phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng giấy phép xây dựng và tuân thủ theo quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt (nếu có).