Sở Xây dựng Quảng Nam vừa có công văn tiếp tục quán triệt công tác đầu tư xây dựng, huy động vốn đối với các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong đó có yêu cầu các chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn khi thi công hoàn thiện từng phần hoặc toàn bộ dự án phải tổ chức nghiệm thu. Sở Xây dựng sẽ kiểm tra công tác nghiệm thu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo đúng quy định pháp luật mới được đưa vào sử dụng.

Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý về đầu tư xây dựng nhà ở thương mại
Trong thời gian qua một số chủ đầu tư thực hiện việc huy động vốn đối với các dự án nhà ở thương mại không đúng với quy định của Luật Nhà ở và Kinh doanh bất động sản. (Ảnh minh họa)

Các dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đáp ứng các điều kiện theo quy định của Nghị định 43/2014/NĐ-CP trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

Không được áp dụng huy động vốn dưới dạng phân chia sản phẩm nhà ở hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn.

Đối với các dự án tại khu vực nội thị đô thị loại IV trở lên phải có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng về các khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 11/2013 của Chính phủ về Quản lý và phát triển đô thị.

Các dự án nhà ở thương mại huy động vốn phải theo đúng quy định của Luật Nhà ở. Trường hợp ký hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai mà thu tiền trả trước của người mua, thuê, thuê mua nhà ở trả trước theo hợp đông mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thì phải tuân thủ các điều kiện và hình thức mua, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Đối với trường hợp phân lô bán nền thì chỉ được phép chuyển quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng nhà ở theo đúng quy định tại Nghị định 43/2014. Và chỉ được phép sau khi dự án được Sở Xây dựng có văn bản xác nhận về kiểm tra công tác nghiệm thu, có văn bản thống nhất của Bộ Xây dựng về các vị trí lô đất trong dự án được phép chuyển quyền sử dụng đất (nếu có).

Các giao dịch về mua bán, huy động vốn các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại là hợp pháp, phù hợp quy định của pháp luật khi được Sở Xây dựng kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu. Đồng thời xác nhận đủ điều kiện huy động vốn và được đăng tải trên Website của Sở Xây dựng.

Nguyễn Nam