Ngày 03/5, ông Nguyễn Văn Đọc – Bí thư Tỉnh ủy đã thực tế hiện trường và làm việc với huyện Vân Đồn, đồng thời chỉ đạo địa phương tăng cường quản lý đất đai và làm rõ một số thông tin về “sốt” giá đất; tạm dừng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; chuyển nhượng đất; giao đất cho các tổ chức, dự án xây dựng mới trên địa bàn huyện.

Quảng Ninh: Tạm dừng chuyển nhượng đất ở huyện Vân Đồn
Ông Nguyễn Văn Đọc – Bí thư Tỉnh ủy, thực tế kiểm tra một số dự án xây dựng ở huyện Vân Đồn.

Từ đầu năm 2018 đến nay, trong thời gian chuẩn bị các bước để thành lập khu hành chính – kinh tế đặc biệt, tình hình đất đai trên địa bàn huyện có nhiều biến động, diễn biến phức tạp, nhất là từ cuối tháng 3/2018 đến nay.

Tình hình mua bán, chuyển nhượng đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp tăng về số lượng, tập trung tại các xã: Đông Xá, Hạ Long, Đoàn Kết, Đài Xuyên… Huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm cũng như kiểm điểm, xử lý những cán bộ có liên quan.

Tuy nhiên, một số đơn vị cơ sở chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý đất đai nên để xảy ra một số trường hợp như tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép, san gạt, lấn chiếm đất đai và việc xử lý vi phạm của một số đơn vị còn chậm, chưa kịp thời.

Trước thực trạng này, huyện Vân Đồn đã và đang thực hiện tăng cường việc kiểm tra, rà soát về đất đai; nghiêm cấm việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; quản lý chặt chẽ việc chuyển nhượng đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng sản xuất; tạm dừng việc tách thửa đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; tạm dừng việc thỏa thuận địa điểm, thỏa thuận nhiệm vụ Quy hoạch các dự án mới trên địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn… Công tác thông tin, tuyên truyền các chính sách pháp luật về đất đai và chủ trương, chỉ đạo của tỉnh, huyện cũng được tăng cường đến nhân dân.

Quảng Ninh: Tạm dừng chuyển nhượng đất ở huyện Vân Đồn
Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: “Những trường hợp nào vì lợi ích cá nhân mà tiếp tay cho việc vi phạm về quản lý đất đai, sẽ xử lý nghiêm minh”.

Hiện Vân Đồn đang đứng trước nhiều thời cơ để phát triển, trở thành đặc khu kinh tế với những cơ chế, chính sách nổi trội, thu hút các nhà đầu tư lớn đến. Tháng 5 tới đây, Quốc hội sẽ thông qua Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Trên cơ sở có luật này, sẽ điều chỉnh các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tê – xã hội và quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn theo định hướng là đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Trong khi chờ đợi luật và các quy hoạch trên hoàn thiện, tỉnh Quảng Ninh sẽ tạm dừng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; tạm dừng giao đất cho các tổ chức, dự án; tạm dừng giao dịch chuyển nhượng đất trên địa bàn huyện Vân Đồn, trường hợp đặc biệt phải báo cáo tỉnh xem xét, quyết định. Như quyền lợi của người dân về đất đai thừa kế, chuyển nhượng. Các trường hợp vi phạm phải, xử lý công khai, minh bạch.

Vũ Phong Cầm