(Xây dựng) – Ngày 12/11, HĐND thành phố Móng Cái khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 họp kỳ thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) để tiến hành công tác bầu cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt của thành phố và quyết nghị một số nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội cuối năm 2020.

quang ninh thanh pho mong cai co tan chu tich ubnd
Lãnh đạo Sở Nội vụ và thành phố Móng Cái tặng hoa, chúc mừng ông Hồ Quang Huy – tân Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố Móng Cái đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố, cho thôi làm đại biểu HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, các đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết miễn nhiệm đại biểu HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và chức vụ Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái vì đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hạ Long, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kỳ họp này, HĐND thành phố Móng Cái đã giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Hồ Quang Huy – Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 được giới thiệu để bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố, khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả bỏ phiếu kín, ông Hồ Quang Huy – Phó Bí thư Thành ủy, đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu đạt 23/23 số đại biểu có mặt.

Kỳ họp chuyên đề này, HĐND thành phố Móng Cái đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung công trình, dự án vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Móng Cái; Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 và đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2016 – 2020; phân bổ, điều hòa nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách thành phố năm 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng khu tái định cư thôn 5, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái.