(Xây dựng) – Từ ngày 7 – 9/12/2020, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, họp phiên thứ 21 nghe UBND tỉnh và các ngành báo cáo kết quả công tác năm 2020, trình các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm kế hoạch mới, đã quyết nghị thông qua 27 Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và nhiệm kỳ 2021 – 2025, trong đó có nhiều Nghị quyết về đầu tư xây dựng.

quang ninh thong qua nhieu nghi quyet ve dau tu xay dung
Ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ trì kỳ họp.

Cụ thể, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025, với mục tiêu tổng quát: Huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh. Xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Mấu chốt là 16 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế – xã hội và môi trường gồm: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 – 2025 đạt khoảng 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 10.000USD; Cơ cấu kinh tế 2025: Công nghiệp – xây dựng 49 – 50%, Dịch vụ 46 – 47%, nông lâm nghiệp 3 – 5%; Hàng năm giữ vững vị trí nhóm đứng đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI; Tỷ lệ giảm nghèo duy trì mức giảm trung bình 0,8%/năm; Đến hết năm 2025 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 100% đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt đô thị và các xã đảo, các xã có hoạt động du lịch, dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt trên 99%; Giữ tỷ lệ che phủ rừng đạt 55% và nâng cao chất lượng rừng…

quang ninh thong qua nhieu nghi quyet ve dau tu xay dung
Ông Nguyễn Tường Văn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo kết quả công tác năm 2020 và trình mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội chặng đường mới.

HĐND tỉnh Quảng Ninh đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu trên.

Trước mắt, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 với mục tiêu tổng quát: Tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng cao, phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm… với 15 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế – xã hội và môi trường. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trên 10%; Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 51.000 tỷ đồng; giữ vững vị trí nhóm đứng đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI; Tỷ lệ giảm nghèo duy trì mức giảm trung bình 0,09%/năm; Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt đô thị và các xã đảo, các xã có hoạt động du lịch, dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt trên 96,5%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 55% và nâng cao chất lượng rừng…

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 51.000.000 triệu đồng, trong đó thu nội địa 39.000.000 triệu đồng. Thu ngân sách địa phương 32.388.641 triệu đồng, trong đó thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 30.294.791 triệu đồng; bổ sung từ ngân sách Trung ương 2.093.850 triệu đồng.

HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, kỳ họp thứ 21 này có nhiều Nghị quyết về đầu tư xây dựng như: Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ cho phát triển, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, chương trình trọng điểm ưu tiên bố trí vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án triển khai trong Kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 4 năm 2020; Nghị quyết thông qua danh mục cơ sở nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí và huyện Vân Đồn.

quang ninh thong qua nhieu nghi quyet ve dau tu xay dung
Toàn cảnh kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII.

Nghị quyết về việc sửa đổi, điều chỉnh Nghị quyết số 119/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đối với quy hoạch mỏ cát san lấp tại phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái).