Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn đề nghị UBND TP Hà Nội triển khai kiểm tra, rà soát nhà chung cư tái định cư trên địa bàn.

Rà soát nhà chung cư tái định cư tại Hà Nội
Ảnh minh họa.

Công văn nêu rõ: Ngày 24/5/2018, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4886/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND TP Hà Nội kiểm tra việc thực hiện theo quy định của pháp luật về quỹ bảo trì tại các nhà chung cư tái định cư.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo nội dung nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố triển khai kiểm tra, rà soát nhà chung cư tái định cư trên địa bàn theo một số nội dung: Thống kê cụ thể các dự án nhà chung cư tái định cư được đầu tư xây dựng trước khi có Luật Nhà ở 2005 và sau khi có Luật Nhà ở 2005, 2014, trong đó nêu rõ số căn hộ đã bàn giao đưa vào sử dụng tại từng dự án cụ thể.

Hà Nội đồng thời báo cáo về chất lượng nhà chung cư tái định cư; thực trạng việc bố trí nhà ở tái định cư; việc quản lý sử dụng nhà ở tái định cư; việc thành lập Ban quản trị, việc quản lý vận hành; tiến hành kiểm tra và báo cáo về việc bàn giao, quản lý và sử dụng quỹ bảo trì phần sở hữu chung 2% ở các nhà chung cư tái định cư được đầu tư xây dựng sau thời điểm Luật Nhà ở 2005 có hiệu lực thi hành và việc bảo trì đối với các nhà chung cư được đầu tư xây dựng trước khi có Luật Nhà ở 2005.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND TP Hà Nội nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Hà Đào