Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất trên công trường, Chủ đầu tư Công ty cổ phần Sông Đà – Hoàng Long và các đơn vị tham gia thi công trên công trường khẩn trương tập trung mọi nguồn nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tòa nhà 18T1, 18T2, đặt mục tiêu bàn giao căn hộ sớm cho khách hàng trước tiến độ 3 tháng.

1. Hình ảnh thi công mặt ngoài tòa nhà.

tiến độ the golden an khánh tiến độ the golden an khánh tiến độ the golden an khánh

2. Căn hộ đã hoàn thiện chuẩn bị bàn giao cho khách hàng

tiến độ the golden an khánh tiến độ the golden an khánh tiến độ the golden an khánh tiến độ the golden an khánh