(Xây dựng) – Ngày 5/1, ông Nguyễn Văn Thành – Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ ký Công văn số 18/VPUB-XDĐT gửi Sở Xây dựng về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

so xay dung can tho tong hop ket qua thuc hien nam 2020 va phuong huong 2021 ve nha o va thi truong bat dong san
Công văn số 18/VPUB-XDĐT về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo Công văn của Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ, thực hiện Công văn số 6217/BCĐNƠ&TTBĐS ngày 25/12/2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ có ý kiến:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, trình UBND thành phố Cần Thơ báo cáo Bộ Xây dựng.

so xay dung can tho tong hop ket qua thuc hien nam 2020 va phuong huong 2021 ve nha o va thi truong bat dong san
Công văn số 6217/BCĐNƠ&TTBĐS về việc báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Trước đó, ngày 25/12/2020, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã ký Công văn số 6217/BCĐNƠ&TTBĐS báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, gửi Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Công văn này, để chuẩn bị tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản năm 2020, Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đề nghị thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại các Bộ, ngành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (theo phụ lục 01 kèm theo); UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (theo phụ lục 02 kèm theo).

so xay dung can tho tong hop ket qua thuc hien nam 2020 va phuong huong 2021 ve nha o va thi truong bat dong san
Nhà ở đường Lý Thái Tổ, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Theo đó, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công việc như: Khái quát tình hình, công tác chỉ đạo, điều hành: Chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, hoạt động của Ban chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương; Kết quả thực hiện: Kết quả thực hiện pháp luật về nhà ở, Kết quả thực hiện pháp luật về kinh doanh bất động sản; Đánh giá chung (kết quả và nguyên nhân, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân); Giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 (Những giải pháp chủ yếu, Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021); Kiến nghị và đề xuất; để trình UBND thành phố Cần Thơ, báo cáo Bộ Xây dựng, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.