Khái niệm công dân toàn cầu đang dần trở nên quen thuộc với người dân Việt Nam, đặc biệt là ở các tỉnh thành phố trọng điểm của cả nước như Hà Nội và Hồ Chí Minh, ngày càng có nhiều công dân toàn cầu sinh sống và làm việc. Công dân toàn cầu: Xu hướng phát triển tất yếu của thế hệ trẻ tương lai Để trở thành công dân toàn cầu,.. Đọc tiếp