Mức tăng 7-8% đã được chủ đầu tư tính toán sau khi dành hơn 300 tỷ đồng để hoàn  thiện dịch vụ hạ tầng Đại hội cổ đông thường niên vừa qua, lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà -Sudico (Mã CK: SJS) cho biết kế hoạch xuất phát từ thị trường bất động sản bắt đầu sôi động trở lại. “Tổng mức.. Đọc tiếp