Chính sách giải phóng mặt bằng liên tục thay đổi, dẫn tới việc chính quyền áp giá đền bù, hỗ trợ cho người bị mất đất không đồng nhất, một thửa ruộng, mảnh vườn áp dụng hai giá đền bù. Ông Nguyễn Tiến Dũng ở xóm Đình, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ về sau 13 năm chưa nhận được đền bù hỗ trợ giải phóng mặt.. Đọc tiếp