Thông tin bất động sản Việt Nam

Khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc trong quy định tách thửa cho người dân

Sau thời gian 2 năm áp dụng, Quyết định 60/2017/QĐ-UBND của TPHCM quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đang cho thấy có nhiều bất cập và gây khó khăn cho người dân. Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đang cho thấy có nhiều bất cập và gây khó khăn cho người dân. Ảnh: Bảo Chương UBND TPHCM vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành.. Đọc tiếp

Khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc trong quy định tách thửa cho người dân

Sau thời gian 2 năm áp dụng, Quyết định 60/2017/QĐ-UBND của TPHCM quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đang cho thấy có nhiều bất cập và gây khó khăn cho người dân. Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đang cho thấy có nhiều bất cập và gây khó khăn cho người dân. Ảnh: Bảo Chương UBND TPHCM vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành.. Đọc tiếp