CHỦ ĐẦU TƯ – SUDICO ĐANG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ HOÀN THIỆN HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐỒNG BỘ, HIỆN ĐẠI TRONG KHU ĐÔ THỊ NAM AN KHÁNH      Hiện nay khu đô thị Nam An Khánh đang được chủ đầu tư SUDICO đang gấp rút đẩy nhanh tiến độc đầu tư vào các hạng mục hạ tầng và cảnh quan đồng bộ và hiện đại để đem lại một diện mạo hoàn.. Đọc tiếp