Sáng nay, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, Nguyễn Xuân Lưu đã đề xuất UBND Tp Hà Nội xem xét và phê duyệt danh mục công trình cần nâng cấp và sử đổi tại quận Thanh Xuân trong giai đoạn 2015 tới 2020. Theo đề xuất có 3 dự án là các dự án nâng cấp và mở rộng hệ thống giao thông quận bao gồm: Mở đường Tôn Thất Tùng kéo dài.. Đọc tiếp