Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng khi trả lời phỏng vấn Cổng TTĐT Chính phủ về kết quả sau gần 5 năm thực hiện Chiến lược nhà ở và những mục tiêu trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng – Ảnh: VGP/Lê Sơn Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết, lĩnh vực phát triển nhà ở những năm qua đạt được.. Đọc tiếp