LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ VỐN, BẢO LÃNH KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ;  HỢP ĐỒNG TỔNG THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH TÒA NHÀ 32T – DỰ ÁN THE GOLDEN AN KHÁNH, GIAI ĐOẠN 2 – KĐT NAM AN KHÁNH – HÀ NỘI  (Hà Nội, Ngày 14 tháng 5 năm 2016) 1. Ký kết Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh cho khách hàng mua căn hộ tại Dự án HH6 “The Golden.. Đọc tiếp