(Xây dựng) – Sau khi được tín nhiệm bầu vào chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2016 – 2021, sáng 11/12, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, tân Chủ tịch Trịnh Việt Hùng đã có bài phát biểu quan trọng. Báo điện tử Xây dựng trích đăng bài phát biểu này.

tam giai phap som dua thai nguyen ngay cang phat trien vung manh
Ông Trịnh Việt Hùng – Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và ông Kim Young Chul – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí đại biểu và toàn thể nhân dân!

Với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND tỉnh, tôi trân trọng học hỏi, kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm; tôi cùng với tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo UBND và các thành viên UBND tỉnh tiếp tục chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân, kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động, sáng tạo của mỗi thành viên UBND tỉnh; phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016 – 2021), được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành Trung ương, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành; đồng thời tích cực triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tỉnh ta đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra: Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và bứt phá ở khu vực công nghiệp, xây dựng. Môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước được đầu tư nâng cấp. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội. Công tác an sinh xã hội được quan tâm dưới nhiều hình thức phong phú, thiết thực, đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XIII, UBND tỉnh đã trình các báo cáo, đề án, chương trình, kế hoạch với nhiều nội dung quan trọng về cơ chế chính sách; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công; chủ trương đầu tư một số dự án công trình hạ tầng kỹ thuật và những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại phiên khai mạc, của Chủ tọa kỳ họp, cũng như các ý kiến tham gia xây dựng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ý kiến thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh, ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; UBND tỉnh đã báo cáo, giải trình bằng văn bản và trả lời trực tiếp tại kỳ họp.

Sau khi các vị đại biểu HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết, UBND tỉnh sẽ tập trung triển khai các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được HĐND tỉnh quyết nghị thông qua.

tam giai phap som dua thai nguyen ngay cang phat trien vung manh
Ông Trịnh Việt Hùng thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Tâm – mẹ liệt sỹ Đào Văn Chinh ở xóm Bá Vân 3, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công.

Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở cùng với việc chuẩn bị, lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và HĐND các cấp thông qua; tại kỳ họp này tôi xin nhấn mạnh, làm rõ thêm một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất: Tập trung xây dựng, triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện 5 định hướng lớn mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX đã thông qua; nâng cao chất lượng tăng trưởng, tập trung phát triển các ngành có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh, có giá trị gia tăng cao; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với khoa học công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Từng sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải xây dựng ngay các chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 sát với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và có lộ trình thực hiện cụ thể (việc này UBND tỉnh sẽ có văn bản chỉ đạo cụ thể đến các ngành); chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá; phân công người chịu trách nhiệm và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải bám sát thực tiễn, chỉ đạo điều hành quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

Thứ hai: Xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, phục vụ và hành động. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các ý kiến kiến nghị của cử tri (riêng nội dung này UBND tỉnh sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt về giải quyết các kiến nghị của cử tri, không để tình trạng UBND tỉnh giao việc các sở, ngành, địa phương để đấy không giải quyết, không báo cáo và báo cáo không trung thực); sắp xếp kiện toàn bộ máy gắn với chủ trương tinh giản biên chế, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính kết hợp với thanh tra công vụ, giám sát việc tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, thậm chí đến từng cán bộ, bảo đảm tinh thần thượng tôn pháp luật, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng cán bộ. Mỗi cán bộ, công chức phải nêu cao tinh thần “Trung thành – Tận tụy – Sáng tạo – Gương mẫu”; “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”.

Thứ ba: Tập trung hoàn thành quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 664/QĐ-TTg ngày 20/5/2020, trong đó xác định mục tiêu “phấn đấu đến năm 2030 Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, là trung tâm kinh tế – xã hội, cực tăng trưởng có tác động lan tỏa đối với toàn vùng Trung du và miền núi phía Bắc, tạo dựng nền kinh tế xanh với các sản phẩm chủ lực có sức cạnh tranh cao”. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thời hạn lập quy hoạch: Trong 24 tháng kể từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh được phê duyệt.

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh… của tỉnh Thái Nguyên trong những năm tiếp theo. Vì vậy, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo đảm theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ tư: Tiếp tục tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm:

Về công nghiệp: Tập trung phát triển theo chiều sâu, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp. Ưu tiên thu hút đầu tư những dự án công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; dự án công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu tập trung và xây dựng nông thôn mới để giải quyết việc làm cho người lao động.

Phát triển các khu, cụm công nghiệp tập trung, gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hệ thống đô thị hiện đại; trọng tâm là phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp khu vực phía Nam của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và hình thành các cụm công nghiệp tại khu vực nông thôn, miền núi để có thể giải quyết được việc làm tại chỗ, góp phần giảm nghèo bền vững.

Tăng cường hỗ trợ quá trình chuyển dịch cơ cấu theo hướng nâng cao năng suất, hỗ trợ đào tạo nhân lực, tăng cường năng lực, đổi mới công nghệ của khu vực doanh nghiệp trong nước phù hợp với xu thế phát triển của khu vực và thế giới, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa để các doanh nghiệp này có thể tham gia vào chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Về nông nghiệp: Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu sản phẩm theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường; phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ trong và ngoài nước. Phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với quản lý rừng bền vững, đặc biệt quan tâm công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Chỉ chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng khi thực sự đem lại hiệu quả kinh tế gắn với an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Về thương mại, dịch vụ: Phát triển đa dạng, chất lượng và bền vững các loại hình dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao, tương xứng với lợi thế của tỉnh. Quan tâm phát triển một số ngành, sản phẩm dịch vụ có thế mạnh, lợi thế so sánh như: Giáo dục – Đào tạo; Thương mại – Du lịch; Vận tải; Y tế; Tài chính – Ngân hàng… Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư theo ngành, xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch để mở rộng các loại hình dịch vụ và thị trường tiêu thụ hàng hóa; tăng cường xã hội hoá đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ nhất là dịch vụ du lịch; phát triển dịch vụ trong mối liên kết vùng, các trung tâm kinh tế lớn trong và ngoài nước. Dành quỹ đất có khả năng thương mại tốt nhất để thu hút các nhà đầu tư lớn, thực sự có kinh nghiệm và tiềm lực để xây dựng các trung tâm thương mại, dịch vụ chất lượng cao.

Thứ năm: Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tích cực đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản trị hành chính công (PAPI) đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân; thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh phát triển.

Tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh và nhu cầu của nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Tích cực thực hiện chuyển đổi số nhằm bảo đảm mục tiêu kép là vừa phát triển chính quyền số, hạ tầng số, kinh tế số, xã hội số, đồng thời xây dựng định hướng chiến lược thu hút, phát triển các doanh nghiệp số có năng lực, uy tín và có khả năng tạo ra các giá trị kinh tế cao phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trước mắt cũng như lâu dài. Bảo đảm năm 2021, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ở các cấp, các ngành đạt trên 80% (nội dung này UBND tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy để ban hành Nghị quyết chỉ đạo thực hiện ngay trong tháng 12/2020); đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn, phẩm chất đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính; thường xuyên đánh giá tiến độ, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thứ sáu: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công cho đầu tư phát triển. Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách Nhà nước ở tất cả các cấp, các ngành. Tạo nhiều nguồn thu mới, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, tập trung chống thất thu ngân sách Nhà nước và nợ đọng thuế. Giám sát chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách Nhà nước, bảo đảm tiết kiệm triệt để, chống lãng phí.

Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các ngành, địa phương trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; giải ngân các nguồn vốn và công tác quản lý công trình sau đầu tư; không để xảy ra tình trạng phát sinh nợ đọng, đầu tư kém hiệu quả, kéo dài gây lãng phí.

Quản lý chặt chẽ, có hiệu quả đối với các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách; thường xuyên rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư.

Lựa chọn các nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính, có uy tín; các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, kiên quyết thu hồi, hủy bỏ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án không triển khai thực hiện theo đúng cam kết, các dự án quá chậm tiến độ, không có khả năng triển khai. Không nể nang, né tránh trong việc thu hồi các dự án chậm triển khai thực hiện.

Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, quản lý các nguồn tài nguyên. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, tập trung vào những vấn đề bức xúc đang đặt ra như: Quản lý, sử dụng đất đai kém hiệu quả, lãng phí, vi phạm pháp luật; các dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường; việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường… (về việc này UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cụ thể, trước mắt chỉ đạo thực hiện đối với việc quản lý thu gom, phân loại rác thải ở thành phố Thái Nguyên và yêu cầu các cơ sở có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao lắp đặt hệ thống quan trắc tự động truyền dữ liệu về cơ quan quản lý chuyên ngành về môi trường để theo dõi, giám sát).

Thứ bảy: Quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học bậc học phổ thông; tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục về chuyên môn và tổ chức hoạt động ở các trường học trên địa bàn quản lý. Kiên quyết không để tiêu cực được tồn tại trong môi trường giáo dục.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân về đổi mới giáo dục đào tạo; tăng cường phương tiện dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong các nhà trường. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khát vọng dân tộc cho học sinh, sinh viên; xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và thu hút đầu tư.

Nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng; phát triển y tế chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; xây dựng và phát triển bệnh viện chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Thực hiện tốt hơn nữa công tác y đức trong đội ngũ thầy thuốc, y bác sỹ và nhân viên y tế; tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19; tăng cường ngăn chặn mọi nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch; bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.

Thực hiện các biện pháp thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhất là trong thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên; tăng cường kết nối, tổ chức hiệu quả Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart).

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội, lao động việc làm, đào tạo nghề; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong giao tiếp ứng xử, trong việc cưới, việc tang, hoạt động lễ hội; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện trước để quần chúng nhân dân noi theo.

Quy hoạch các vùng du lịch trọng điểm để khai thác, phát huy nguồn tài nguyên du lịch và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, bảo đảm các tài nguyên được sử dụng hiệu quả nhất. Khuyến khích thu hút đầu tư hạ tầng du lịch như giao thông, khách sạn, nhà hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, trọng tâm là hạ tầng khu du lịch hồ Núi Cốc, phát triển du lịch phía Đông Tam Đảo và du lịch lịch sử ATK.

Thứ tám: Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường yên bình và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

tam giai phap som dua thai nguyen ngay cang phat trien vung manh
Ông Trịnh Việt Hùng cùng đoàn công tác kiểm tra một số dự án tại thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong những năm tới, UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, của Tỉnh ủy; sự phối hợp, hỗ trợ của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể và cơ quan, đơn vị trên địa bàn, cùng sự tin tưởng, khích lệ, ủng hộ của các thế hệ lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm vừa trao truyền cho chúng tôi những trọng trách mà các đồng chí còn đang tâm huyết, trăn trở chưa hoàn thành. Chúng tôi cần lắm sự tin yêu của các cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là sự đoàn kết, ý thức, trách nhiệm của các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh.

Với sự nỗ lực và quyết tâm của chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, phối hợp chặt chẽ, bằng những hành động cụ thể, thiết thực, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc và điều kiện thuận lợi cho tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển, vững mạnh, sớm trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và Vùng Thủ đô Hà Nội.