Việc tạm ngừng này có hiệu lực cho đến khi quy hoạch chung xây dựng Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Tạm ngừng các giao dịch về đất tại Vân Phong
Nhiều khu vực tại Vân Phong bị giới đầu cơ thổi giá lên từ 10-100 lần. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh vừa có văn bản gửi Sở TN&MT tỉnh về việc tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch xây dựng Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

Trong văn bản này, lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và UBND huyện Vạn Ninh tham mưu, dự thảo văn bản cho UBND tỉnh chỉ đạo tạm ngừng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Việc tạm ngừng này có hiệu lực cho đến khi quy hoạch chung xây dựng Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc tạm ngừng này cũng là thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Trước đó, trên địa bàn huyện Vạn Ninh đã xảy ra tình trạng sốt đất chưa từng có khi nghe thông tin đặc khu Vân Phong sớm được thành lập. Nhiều khu vực bị giới đầu cơ thổi giá lên từ 10-100 lần so với thời điểm đầu năm 2017, đặc biệt là ở khu vực giáp biển thuộc xã Vạn Thạnh.

Theo BT/Baochinhphu.vn