Vừa qua, Bộ Xây dựng có Văn bản 1849/BXD-QLN gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên gửi tới Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Tạo điều kiện để người có thu nhập thấp mua nhà ở xã hội, định cư lâu dài tại Côn Đảo
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau:

“Cử tri phản ánh giá đất và đơn giá xây dựng tại Côn Đảo hiện nay rất cao, dẫn đến giá thành xây dựng và giá bán nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại Côn Đảo cao hơn rất nhiều so với một số địa phương trong đất liền, nhiều cán bộ, công chức và người lao động không đủ tiền để mua nhà ở xã hội. Huyện cũng đã xin cơ chế đặc thù hỗ trợ để bán nhà ở xã hội với giá thấp hơn nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Cử tri kiến nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo các cơ quan hữu quan xem xét để cho người có thu nhập thấp có điều kiện mua nhà ở xã hội, định cư lâu dài tại Côn Đảo”.

Trước kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên, Bộ Xây dựng có Văn bản số 1849/BXD-QLN ngày 27/7/2018 trả lời như sau:

Chăm lo đời sống, tập trung giải quyết chỗ ở cho đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở là công tác được Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ thông qua các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện kinh tế đất nước trong từng thời kỳ.

Pháp luật về nhà ở (Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và các Thông tư hướng dẫn có liên quan của Bộ Xây dựng) đã có những quy định nhằm khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng chính sách, khó khăn về nhà ở (trong đó có đối tượng là cán bộ, công chức, người lao động có thu nhập thấp). Theo đó, tại Điều 58, Điều 59 Luật Nhà ở đã quy định: Các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân khi tham gia phát triển nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp; được hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án; được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam; chủ đầu tư dự án chỉ được tính lợi nhuận định mức không vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư của dự án trong giá bán nhà ở xã hội; trường hợp các tổ chức, doanh nghiệp tự lo chỗ ở cho người lao động, nếu tự mua nhà ở hoặc thuê nhà ở để bố trí cho công nhân lao động của đơn vị mình ở mà không thu tiền thuê nhà hoặc có thu tiền thuê nhà với giá thuê không vượt quá giá thuê nhà ở xã hội do UBND cấp tỉnh ban hành thì chi phí mua hoặc thuê nhà ở được tính là chi phí hợp lý trong giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp…

Theo các quy định nêu trên thì giá nhà ở xã hội tại Côn Đảo cũng như ở các địa phương khác đều thấp hơn giá nhà ở thương mại trên cùng địa bàn, do không được tính các chi phí ưu đãi, hỗ trợ nêu trên vào giá nhà ở xã hội.

Trường hợp giá nhà ở xã hội trên địa bàn Côn Đảo vẫn cao hơn giá nhà ở xã hội tại một số địa phương khác trên đất liền (do chi phí nhân công, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu xây dựng… tại Côn Đảo cao, dẫn đến làm tăng giá thành xây dựng) thì chủ đầu tư dự án có thể đề xuất, báo cáo UBND cấp tỉnh nơi có dự án vận dụng quy định tại khoản 4 Điều 30 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP để có các cơ chế khuyến khích, ưu đãi thêm của địa phương, nhằm giảm giá nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách tiếp cận được quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn. Trường hợp các cơ chế được đề xuất vượt quá thẩm quyền giải quyết của UBND, HĐND cấp tỉnh thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ để được xem xét, quyết định.

Diệu Anh