(Xây dựng) – Chiều 10/12, tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện quy trình về công tác cán bộ để miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh cán bộ chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo quy định.

thai nguyen co tan chu tich ubnd tinh
Bà Nguyễn Thanh Hải – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các cán bộ được bầu vào vị trí mới.

HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh; miễn nhiệm, bầu Chủ tịch UBND tỉnh; bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh; miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐND tỉnh; miễn nhiệm, bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trên cơ sở các tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, tờ trình của Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Như Tuấn – nguyên Giám đốc Công an tỉnh, đã nghỉ công tác chờ nghỉ hưu; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Bùi Đức Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh;

Biểu quyết miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Vũ Hồng Bắc để nghỉ hưu theo quy định; bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trịnh Việt Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;

Bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đặng Xuân Trường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;

Biểu quyết miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Bùi Xuân Hòa để nghỉ hưu theo quy định; bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phạm Hoàng Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy;

Biểu quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Khắc Lâm để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đỗ Đức Công – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phú Bình.

Ông Trịnh Việt Hùng – tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII sinh năm 1977, dân tộc Kinh, trình độ chuyên môn: Tiến sỹ quản trị kinh doanh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trịnh Việt Hùng đã trải qua nhiều chức vụ khác nhau: Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên; Phó Văn phòng và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên; Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên…