(Xây dựng) – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh.

thai nguyen cong bo danh muc thu tuc hanh chinh duoc chuan hoa thuoc chuc nang so xay dung
Phần lớn các thủ tục hành chính sẽ được thực hiện tại Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên.

Theo Quyết định số 3314/QĐ-UBND ban hành ngày 12/10/2020, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên gồm 8 lĩnh vực với 55 thủ tục hành chính được xác lập căn cứ theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Xây dựng.

Cụ thể: Lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc sẽ có 9 thủ tục hành chính; Lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng có 21 thủ tục hành chính; Lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng có 3 thủ tục hành chính; Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng có 13 thủ tục hành chính; Lĩnh vực kinh doanh bất động sản có 3 thủ tục hành chính; Lĩnh vực phát triển đô thị có 4 thủ tục hành chính.

Hai lĩnh vực có 1 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên gồm: Lĩnh vực vật liệu xây dựng có thủ tục hành chính là thủ tục công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật có 1 thủ tục hành chính là cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng nói trên sẽ thay thế các Quyết định đã có hiệu lực trước đó gồm: Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 (về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên); Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 (về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên) và Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 (về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên).

Cũng tại Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên còn công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng được giải quyết tại các UBND cấp huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn.

Được biết, phần lớn các thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên được thực hiện tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tại địa chỉ: Số 02 Đường Nguyễn Du, Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và sẽ có hiệu lực ngay kể từ ngày ký Quyết định công bố.