(Xây dựng) – Với mục tiêu kịp thời xử lý có hiệu quả các vấn đề bức xúc của người dân từ cơ sở, tỉnh Thái Nguyên đã luôn chú trọng đến công tác tiếp công dân.

thai nguyen dam bao tiep cong dan truoc trong va sau dai hoi dang bo tinh
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều cuộc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

9 tháng đầu năm 2020, tổng số lượt công dân được tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên là 1.671 lượt (tăng 24,24% so với cùng kỳ năm 2019) với 433 người/206 vụ việc, trong đó: Khiếu nại 22 lượt, chiếm 1,32% (giảm 15,38%); tố cáo 65 lượt chiếm 3,89% (tăng 96,96%); phản ánh, kiến nghị 1.584 lượt chiếm 94,79% (tăng 23,17%); số công dân tập trung khiếu nại đông người là 15 đoàn (tăng 14,87% so với cùng kỳ năm 2019).

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên cũng đã tiếp nhận 1.400 đơn, trong đó đã phân loại, xử lý giải quyết 1.363 đơn, số còn lại đang tiếp tục xem xét, giải quyết.

Đối với công tác tham mưu, hàng tháng Ban Tiếp công dân tỉnh đã chuẩn bị nội dung cho Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ, đột xuất và tổ chức đối thoại với công dân trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn trên địa bàn tỉnh năm 2020 cho 410 học viên là lãnh đạo UBND cấp huyện, xã, cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Đặc biệt, hiện nay đang là thời điểm chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 14/9/2020 về việc tiếp công dân trong những ngày diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Tổ công tác trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh…

Theo đó: Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, từ ngày 8/10/2020 đến ngày 15/10/2020 (trước Đại hội 03 ngày và sau Đại hội 01 ngày) địa điểm tiếp công dân của tỉnh Thái Nguyên sẽ được tạm chuyển về trụ sở cơ quan Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, số 19b, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu các cấp chính quyền cần phải lưu ý, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường công tác phối hợp, nắm tình hình để kịp thời xử lý có hiệu quả các vấn đề bức xúc của người dân từ cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để góp phần mang lại hiệu quả trong giải quyết các vụ việc khiếu kiện, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Thống kê của tỉnh Thái Nguyên cho thấy: Mặc dù số lượt tiếp công dân và số lượng đơn thư tiếp nhận trong 9 tháng năm 2020 tăng hơn so với cùng kỳ năm 2019, nhưng số vụ việc được giải quyết đạt tỷ lệ cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 (64,48%), số vụ việc tái khiếu giảm (75,86%).

Với cương vị là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cũng đã có nhiều cuộc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Tại buổi tiếp công dân ngày 24/6, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng đã yêu cầu lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc bố trí thời gian, địa điểm để trực tiếp đồng chí mỗi tháng tiếp công dân một lần tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh hoặc trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy theo Quy chế làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.