(Xây dựng) – Như tin đã đưa, sáng 5/12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 14.

thanh hoa bau bo sung cac chuc danh lanh dao chu chot hdnd va ubnd tinh
Ông Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy, tân Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa phát biểu nhận nhiệm vụ.

Trong ngày làm việc thứ hai, sáng 6/12, các đại biểu đã thảo luận tại hội trường nhiều nội dung quan trọng về 4 nhóm vấn đề lớn gồm: Phân tích, thảo luận nguyên nhân dẫn tới những kết quả đã đạt được trong năm 2020 trước hậu quả đại dịch Covid-19; phân tích, chỉ rõ nguyên nhân những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và tìm ra những giải pháp khắc phục trong năm 2021; thảo luận về các ý kiến, nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp lần thứ 12 và kết quả tiếp thu, giải quyết những ý kiến, kiến nghị này; thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 6/12, các đại biểu tham dự kỳ họp đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 – 2021; miễn nhiệm và bầu bổ sung các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 – 2021; miễn nhiệm và bầu bổ sung các Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, ông Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII với 100% số phiếu. Trước đó, sau khi nghe tờ trình về miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự mới để bầu bổ sung, kỳ họp đã biểu quyết, thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trịnh Văn Chiến – Ủy viên Trung ương Đảng.

thanh hoa bau bo sung cac chuc danh lanh dao chu chot hdnd va ubnd tinh
Các đại biểu biểu quyết miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiếp đó, ông Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy, tân Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã điều hành kỳ họp, tiến hành các nội dung miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đình Xứng (nghỉ chế độ BHXH). Đồng thời bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

thanh hoa bau bo sung cac chuc danh lanh dao chu chot hdnd va ubnd tinh
Ông Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, tân Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tiếp theo chương trình, sau khi đảm nhận chức danh Chủ tịch UBND tỉnh với 100% phiếu bầu, ông Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Quyền và ông Phạm Đăng Quyền. Đồng thời đọc tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đầu Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Đức Giang – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

thanh hoa bau bo sung cac chuc danh lanh dao chu chot hdnd va ubnd tinh
Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm.
thanh hoa bau bo sung cac chuc danh lanh dao chu chot hdnd va ubnd tinh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm cao, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Lê Đức Giang và Đầu Thanh Tùng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.