Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết: Năm 2018 thị trường bất động sản đã cho ra đời thêm nhiều căn hộ chung cư thu nhập thấp, đáp ứng nhu cầu cho người dân về nhà ở.

Thanh Hóa: Thị trường bất động sản có nhiều chuyển biến tích cực

Ảnh minh họa.

Qua đó, nhà ở xã hội (NƠXH) trong năm 2018, có 02 dự án hoàn thành: Chung cư thu nhập thấp tại Khu dân cư phường Đông Vệ (150 căn hộ) và Dự án NƠXH của Cty Delta tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa (1.400 căn hộ). 3 dự án đang tiến hành thủ tục mời thầu gồm: Dự án nhà ở tại phường Quảng Thắng; Dự án NƠXH tại phường Phú Sơn; dự án NƠXH tại cụm công nghiệp và đô thị Hoàng Long.

Công tác phát triển nhà ở toàn tỉnh đã có bước phát triển đáng kể, trong đó, tập chung chủ yếu hoàn thành và đi vào sử dụng các căn hộ chung cư thương mại, chung cư dành cho người thu nhập thấp. Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 14/3/2018 về Kế hoạch phát triển NƠXH trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 – 2020; Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường bất động sản tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Năm 2018, có 3 dự án NƠXH hoàn thành với 954 căn hộ; thực hiện chương trình hỗ trợ nhà cho người nghèo, người có công với cách mạng.

Ngoài ra, Sở tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc các Chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở theo các Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, số 48/2014/QĐ-TTg và số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Chi