UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 5324/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc thu hồi đất của Cty TNHH MTV Đầu tư phát triển Nguyễn Kim.

Thanh Hóa: Thu hồi đất dự án trung tâm thương mại “trùm mền”
Dự án Trung tâm thương mại Nguyễn Kim vẫn là bãi đất trống sau nhiều năm được tỉnh Thanh Hóa cho thuê đất. (ảnh: Thiện Vân)

Theo đó, ngày 17/4/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định cho Cty TNHH MTV Đầu tư phát triển Nguyễn Kim Thanh Hóa thuê khu đất trên để thực hiện Dự án Trung tâm thương mại Nguyễn Kim Thanh Hóa. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm, thời hạn trong vòng 50 năm.

Tuy nhiên, mặc dù dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời được phê duyệt đánh giá tác động môi trường từ năm 2015, nhưng sau đó, chủ đầu tư dự án mất hút, không triển khai thực hiện khiến khu đất bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí tài nguyên.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tại Văn bản 1558/TTr-STNMT trình, báo cáo và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh này ban hành quyết định thu hồi đất thực hiện Dự án Trung tâm thương mại Nguyễn Kim, ngày 28/12/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 5324/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Cty TNHH MTV Đầu tư phát triển Nguyễn Kim.

Nội dung chính quyết định nêu: “Thu hồi 22.598,5m2 đất của Cty TNHH MTV Đầu tư phát triển Nguyễn Kim Thanh Hóa tại Khu đô thị Nam TP Thanh Hóa, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa (khu đất Cty được UBND tỉnh cho thuê theo Quyết định 1400/QĐ-UB ngày 17/4/2015); Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý theo quy định của pháp luật. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo trích lục bản đồ khu đất 1975/TLBĐ, tỷ lệ 1/1000, do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 25/12/2014. Lý do thu hồi đất: Vi phạm quy định tại điểm i, Khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai năm 2013”.

Trần Cường