(Xây dựng) – Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Công văn gửi UBND 24 quận huyện về việc cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình bị thu hồi Giấy phép xây dựng.

thanh pho ho chi minh cap lai giay phep cho cong trinh vi pham trat tu xay dung
Tại Thành phố Hồ Chí Minh 1 ngày có 2 vụ vi phạm trật tự xây dựng được Thanh tra xây dựng phát hiện và xử lý.

Theo Sở này, thời gian qua trên địa bàn thành phố xảy ra các trường hợp xây dựng sai nội dung Giấy phép xây dựng được cấp; chủ đầu tư không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền nên bị UBND quận, huyện thu hồi Giấy phép xây dựng theo điểm b, khoản 1, Điều 101, Luật Xây dựng năm 2014.

Trường hợp sau 10 ngày, kể từ ngày có Quyết định thu hồi Giấy phép xây dựng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, mà chủ đầu tư không nộp lại Giấy phép xây dựng cho cơ quan đã cấp phép thì cơ quan cấp phép hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, sau khi chủ đầu tư chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì phần công trình xây dựng còn lại trở thành “không phép” do Giấy phép xây dựng đã bị thu hồi hoặc bị hủy bỏ nên chủ đầu tư không thể tiếp tục thi công xây dựng.

Căn cứ khoản 4, Điều 16 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/9/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp Giấy phép xây dựng thì: “Trường hợp xây dựng sai với Giấy phép xây dựng được cấp thì phải bị xử lý vi phạm theo quy định hiện hành trước khi đề nghị điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng”. Do đó, sau khi chủ đầu tư chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì được xem xét cấp lại Giấy phép xây dựng theo quy định.