(Xây dựng) – Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch Kiểm tra định kỳ chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại các công trình trên địa bàn thành phố năm 2020.

thanh pho ho chi minh kiem tra chat luong 24 cong trinh
Tăng cường kiểm tra việc đảm bảo an toàn tại các công trường đang thi công.

Theo đó, từ tháng 9 đến tháng 11/2020, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra 24 công trình, nhóm công trình thuộc các chung cư cao tầng, trung tâm thương mại dịch vụ, trường học từ Mầm non tới THPT, công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn với mục đích: Đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn;

Tăng cường kiểm tra việc đảm bảo an toàn tại các công trường đang thi công (nhất là vấn đề an toàn đối với giàn giáo, cần trục tháp, quy định về đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần ngầm công trình xây dựng…);

Thực hiện chỉ đạo về đảm bảo an toàn công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 17/02/2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 02/11/2015 của Bộ Xây dựng về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình.

Đối tượng kiểm tra là các công trình xây dựng trong danh sách kiểm tra, các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình được kiểm tra. Không thực hiện kiểm tra các công trình đã được Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng kiểm tra trong quá trình thi công hoặc Thanh tra Sở đưa vào kế hoạch thanh tra năm 2020.

Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra hiện trạng các bộ phận công trình bằng trực quan và kiểm tra các số liệu quan trắc, đo đạc; kiểm tra thực tế thi công xây dựng công trình so với dự án được duyệt, thiết kế xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, biện pháp thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt; Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan trong khảo sát, thiết kế và thi công xây dụng công trình…

Phương pháp kiểm tra bằng cách kiểm tra tại hiện trường công trình, kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng, các tài liệu liên quan nội dung kiểm tra và trao đổi với các bên có liên quan trong quá trình kiểm tra;

Trong quá trình kiểm tra, nếu có những vấn đề chưa rõ, Đoàn kiểm tra sẽ ghi nhận trong biên bản và yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo, giải trình, bổ sung hồ sơ; trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản kiểm tra, nếu chủ đầu tư không gửi báo cáo kết quả thực hiện việc khắc phục sai phạm hoặc không cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra (nếu có), Sở Xây dựng sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.