(Xây dựng) – Nghị định 63/2014/NĐ-CP (khoản 3, Điều 15) nêu rõ: “Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu bị loại”.

Dù vậy, sau khi kết quả công bố từ hệ thống đấu thầu điện tử quốc gia, bên mời thầu không những không tuân thủ Nghị định, mà còn đề nghị nhà thầu bổ sung hồ sơ tương ứng để “quyết tâm” hợp thức hóa E-HSMT công nhận đơn vị thiếu kinh nghiệm, thiếu năng lực hơn trúng thầu.

thanh pho ho chi minh nhung bat thuong tai goi thau thay moi ong muc tai cong ty co phan cap nuoc cho lon
Sau công bố kết quả mở thầu đã có những bất cập xảy ra, Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn đã có văn bản gửi Cục Quản lý đấu thầu đề nghị được tư vấn và hướng dẫn xử lý các vấn đề liên quan đến E-HSMT.

“Lệch pha” từ đơn vị tư vấn và đơn vị mời thầu

Ngày 3/11/2020, Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (Chủ đầu tư) thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình cho dự án “Đầu tư thay mới ống mục phường 12, Quận 6 – Đợt 1”. Dự toán gói thầu hơn 10,5 tỷ đồng, thời gian đóng thầu đồng thời là thời điểm mở thầu vào 9 giờ ngày 13/11/2020.

Gói thầu thuộc loại hợp đồng trọn gói áp dụng đấu thầu qua mạng tại hệ thống đấu thầu điện tử (http://muasamcong.mpi.gov.vn) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hình thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 352 ngày.

Kết quả mở thầu lúc 9 giờ ngày 13/11/2020, Liên danh Công ty TNHH Công trình cấp thoát nước và hạ tầng đô thị M.A.T và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Kỷ Nguyên cho kết quả chi phí bỏ thầu thấp nhất: 9.221.629.212 VND/ 10.524.837.148 VND.

Tuy nhiên, sau công bố kết quả mở thầu đã có những bất cập xảy ra khiến đơn vị mời thầu là Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn lúng túng nên đã có văn bản gửi Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đề nghị được tư vấn và hướng dẫn xử lý các vấn đề liên quan đến E-HSMT.

Cụ thể, ngày 25/11/2020, Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn có Văn bản số 7585/CNCL-QLDA do ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn ký gửi Cục Quản lý đấu thầu đề nghị về việc bổ sung hồ sơ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu tương tự. Theo nội dung công văn, trong quá trình đánh giá E-HSDT gói thầu số 1: “Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình” thuộc công trình “Đầu tư thay mới ống mục phường 12, Quận 6 – Đợt 1”, có xảy ra các tình huống: Tại mẫu số 03 – Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của E-HSMT có yêu cầu: “Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong vòng 3 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng dấu) có hợp đồng thi công lắp đặt tuyến ống HDPE cấp nước có đường kính danh nghĩa D>=225mm tối thiểu là 2.437m và D>=125 tối thiểu là 400m.

Số lượng hợp đồng bằng 2 hoặc khác 2, ít nhất có một hợp đồng tối thiểu là 7.367.390.000 VND và tổng tất cả các hợp đồng lớn hơn hoặc bằng 14.734.780.000 VND. Nhà thầu tham dự là liên danh A và B, trong đó A đảm nhận 72,69%, B đảm nhậm 27,31%. Nhà thầu A kê khai 2 hợp đồng, tài liệu chứng minh kèm theo 1 hợp đồng thi công xây lắp đường ống cấp nước HDPE đáp ứng về quy mô công trình theo tỷ lệ liên danh và có giá trị dưới 5.355.355.791 VND và 01 hợp đồng thi công xây lắp không đúng về thời gian hoàn thành công trình.

Nhà thầu B kê khai 02 hợp đồng, tài liệu chứng minh có một hợp đồng thi công xây lắp đường ống nước đáp ứng quy mô công trình theo tỷ lệ liên danh và 01 hợp đồng không đáp ứng quy mô công trình và hợp đồng không hoàn thành phần lớn, nghĩa là hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng.

Chính vì những bất cập này, bên mời thầu và tư vấn đấu thầu đã có quan điểm khác nhau. Trong đó, đơn vị tư vấn đấu thầu cho nhà thầu A làm rõ, bổ sung hợp đồng tương tự khác đáp ứng yêu cầu của E-HSMT ngoài 2 hợp đồng nhà thầu A đã kê khai do việc bổ sung không thay đổi nội dung cơ bản của E-HSMT.

Bên mời thầu không đồng ý cho nhà thầu A bổ sung, làm rõ do nhà thầu đã kê khai 02 hợp đồng trên webform (Đấu thầu qua mạng) và đã có tài liệu đầy đủ chứng minh của hai hợp đồng này. Các tài liệu mà nhà thầu kê khai trên webforrm đã có đầy đủ thông tin để đơn vị tư vấn đấu thầu đánh giá.

Trong tình huống này, bên mời thầu có được phép cho nhà thầu bổ sung hợp đồng công trình tương tự khác ngoài các hợp đồng nhà thầu đã kê khai trên webform hay không? Việc thay bổ sung hợp đồng có làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp và làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu hay không?

Đến khả năng nhà thầu bị loại

Trước những lúng túng của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, Cục Quản lý đấu thầu trích dẫn Nghị định 63/2014/NĐ-CP (khoản 1, Điều 15) hướng dẫn quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Cũng theo Cục Quản lý đấu thầu, theo quy định tại khoản 3, Điều 5, Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 12/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, các nội dung đánh giá về lịch sử không hoàn thành hợp đồng, kết quả hợp đồng tài chính, doanh thu bình quân hàng năm, yêu cầu về nguồn lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của nhà thầu được Hệ thống tự động đánh giá dựa trên các thông tin nhà thầu kê khai trong webform. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã kê khai. Trường hợp nhà thầu không kê khai hoặc kê khai nhưng không đúng, không đầy đủ, không đáp ứng theo yêu cầu nêu trong E-HSMT thì Hệ thống sẽ đánh giá nhà thầu không đạt ở nội dung này.

Đối với nội dung về hợp đồng tương tự, trường hợp tổ chuyên gia phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu đạt là chưa chính xác thì Tổ chuyên gia có quyền đánh giá lại để làm kết quả đánh giá lại nội dung này. Theo hướng dẫn tại Mục 2, Chương III của Hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng một giai đoạn, một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TTBKH-ĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với từng phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.

Vì vậy, theo Cục Quản lý đấu thầu, việc đánh giá về việc thực hiện hợp đồng tương tự của nhà thầu liên danh cần căn cứ vào phần công việc mà từng thành viên trong liên danh đảm nhận trong cơ sở quy định. Từng thành viên trong liên danh cung cấp các hợp đồng tương tự tương ứng với phần công việc mình đã đảm nhận (theo thông tin kê khai trên webform) không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì hệ thống tự đánh giá là không đạt về kinh nghiệm hợp đồng xây lắp tương tự.

Để rộng đường dư luận, Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi kết quả xử lý và thông tin kịp thời đến bạn đọc.