(Xây dựng) – UBND thành phố Vũng Tàu vừa có Quyết định 4920/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Mười, sinh năm 1979, ở tại số 182/2 đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu.

thanh pho vung tau vo cua can bo doi trat tu do thi vi pham dat dai
Thành phố Vũng Tàu phát hiện ra vụ làm biến dạng đất núi tại phường 5, trên diện tích 3.939,1m2.

Theo đó, Quyết định xử phạt bà Mười số tiền 20 triệu đồng, vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính do làm biến dạng địa hình đất với diện tích 3.939,1m2 tại thửa đất số 116, tờ bản đồ số 48, phường 5, thành phố Vũng Tàu.

Buộc bà Mười phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Trường hợp người có hành vi vi phạm không chấp hành thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

thanh pho vung tau vo cua can bo doi trat tu do thi vi pham dat dai
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND thành phố Vũng Tàu.

Trước đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo xác minh về trường hợp này. Báo cáo cho biết: Thửa đất vi phạm thuộc thửa số 95 + 97 + 116, tờ bản đồ số 48, diện tích 9.632,5m2 của bà Nguyễn Thị Mười nhận chuyển nhượng từ ông Hồ Kim Cương năm 2007, hiện tại bà Mười đang đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất này.

Trong toàn bộ thửa đất có diện tích 9.632,5m2 có một phần diện tích là 2.838,5m2 chồng lấn với đất lâm nghiệp nhưng chưa xác định rõ ranh giới. Ngày 01/01/2020, bà Mười có lập hợp đồng thỏa thuận cho thuê nhà và mượn vườn cho ông Sơn Mộc Thi (địa chỉ; 14B Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu) sử dụng để làm kho và trồng cây.

Qua xác minh tại thực địa và làm việc với bà Nguyễn Thị Mười theo Biên bản làm việc ngày 07/8/2020 của UBND phường 5 với các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Hạt Kiểm lâm thì bà Mười đã thừa nhận hành vi vi phạm hành chính do mình gây ra (không phải ông Sơn Mộc Thi vi phạm).

Theo hồ sơ và tài liệu cũng như tại các Biên bản xác minh của UBND phường 5 xét thấy bà Mười đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với hành vi hủy hoại đất, cụ thể: “Làm biến dạng địa hình với diện tích 3.939,1m2 tại thửa đất số 116, tờ bản đồ số 48, phường 5 tại địa chỉ: 182/2 đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu”.

Hành vi vi phạm hành chính của bà Mười được quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Làm biến dạng địa hình đất với diện tích 3.939,1m2; thay đổi độ cao bề mặt đất. Cơ sở xác định theo Biên bản vi phạm hành chính số 02/BB-VPHC ngày 15/9/2020 và Biên bản xác minh tình tiết vụ việc vi phạm hành chính số 02/BB-XM ngày 16/9/2020 của UBND phường 5, thành phố Vũng Tàu. Địa điểm vi phạm: Số 182/2 đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu.

Theo thông tin chúng tôi có được, bà Mười là vợ của một cán bộ hiện đang công tác tại Đội Trật tự đô thị thành phố Vũng Tàu.