Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường bất động sản (BĐS), chủ động, kịp thời đề xuất các phương án, giải pháp nhằm kiểm soát và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển.

Đó là khẳng định của Bộ xây dựng về công tác quản lý nhà và thị trường BĐS thời gian qua. Để thực hiện được điều đó, Bộ Xây dựng đã triển khai xây dựng hệ thống công cụ để quản lý kiểm soát sự phát triển của thị trường bất động sản theo hướng ổn định bền vững.

Thị trường bất động sản sẽ không có biến động lớn

Cụ thể, đã hoành thành dự thảo Đề án “Đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường, cơ chế chính sách quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh” và Đề án “Quản lý, phát triển quỹ nhà ở công vụ của Chính phủ giai đoạn 2018 – 2021” – dự kiến hoàn thành trình trong quý III/2018.

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục tập trung đôn đốc, phối hợp với các địa phương triển khai các chương trình phát triển nhà ở trọng điểm. Cụ thể, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng: Tính riêng 6 tháng đầu năm 2018 cả nước đã hoàn thành hỗ trợ cho 14.420 hộ (5.185 hộ xây mới và 9.235 hộ sửa chữa). Tổng số hộ đã và đang thực hiện hỗ trợ nhà ở là 141.959 hộ.

Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn: Tính đến nay đã thực hiện hỗ trợ 70.216/268.000 hộ đạt 26,2% kế hoạch với số tiền đã được giải ngân là 1.744 tỷ đồng (vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay ưu đãi). Bộ đã chủ trì tổ chức cuộc họp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để thống nhất việc phối hợp, lồng ghép các nguồn lực để đẩy nhanh chương trình.

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung: Toàn Chương trình đã thực hiện hỗ trợ được 14.000/23.525 hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở phòng tránh bão, lụt (đạt 59,5%); đã có 05/13 địa phương đã hoàn thành việc hỗ trợ; 8/13 địa phương còn lại đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời hạn thực hiện đến năm 2021.

Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2): Về cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng 178/179 cụm, tuyến dân cư và bờ bao (đạt tỷ lệ 99%) và đã bố trí cho 52.220/55.939 hộ dân vào ở an toàn trong các cụm, tuyến (đạt tỷ lệ 93,4%).

Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị: Hiện nay, cả nước đã hoàn thành 86 dự án, quy mô khoảng 34.700 căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.735.000m2. Từ đầu năm tới nay đã hoàn thành 02 dự án, quy mô khoảng 1.300 căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 650.000m2.

Chương trình phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp: Tính đến nay, đã hoàn thành 100 dự án, quy mô khoảng 41.000 căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 2.050.000m2.

Bộ Xây dựng nhận định, 6 tháng đầu năm 2018, tình hình thị trường BĐS phát triển ổn định, tăng 4,12% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký mới 3.300 doanh nghiệp, tăng 44,2%. Tổng vốn đầu tư vào các dự án BĐS đang triển khai đạt khoảng 3,5 – 4 triệu tỷ đồng. Lượng giao dịch có biểu hiện chững lại ở một số phân khúc trung và cao cấp.

Giá cả BĐS không biến động nhiều (đáng chú ý là có biểu hiện tăng nhẹ ở phân khúc chung cư giá thấp và nhà ở riêng lẻ). Dư nợ tín dụng BĐS khoảng 6 – 8% tổng dư nợ tín dụng tổng dư nợ tín dụng (hiện trong ngưỡng an toàn).

Bộ Xây dựng dự báo thị trường BĐS những tháng cuối năm 2018 sẽ không có nhiều biến động lớn, nhu cầu về nhà ở trong năm tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các khu vực đô thị phát triển. Thị trường sẽ có sự phân hóa về khả năng tiêu thụ theo từng phân khúc.

Hà Vy