Liên quan tới việc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thông tin về 8 sàn giao dịch bất động sản (BĐS) đã chấm dứt hoạt động, trong đó có sàn giao dịch BĐS Sunland, Cty TNHH Bất động sản Sunland (Cty BĐS Sunland) đã thông tin chính thức về việc này.

Thông tin chính thức về việc ngừng hoạt động sàn giao dịch BĐS Sunland

Cty BĐS Sunland cho biết: Ngày 20/11/2017, đơn vị đã có văn bản gửi Sở Xây dựng Đà Nẵng thông báo chấm dứt hoạt động của sàn giao dịch BĐS Sunland.

Ngày 04/12/2017, Sở Xây dựng Đà Nẵng có văn bản gửi Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) về việc đăng tải công khai, thông báo chấm dứt hoạt động của sàn giao dịch BĐS Sunland.

Theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản 2014, kể từ ngày 01/7/2015 các giao dịch BĐS không bắt buộc phải thực hiện qua sàn. Do vậy, việc dừng hoạt động của sàn giao dịch BĐS Sunland là để thuận tiện cho việc quản lý kinh doanh của Cty và phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

Để chấm dứt hoạt động giao dịch của sàn Sunland, Cty BĐS Sunland đã có văn bản gửi đến toàn bộ khách hàng thông báo chấm dứt hoạt động của sàn giao dịch BĐS Sunland kể từ ngày 20/11/2017. Trong văn bản gửi khách hàng nêu rõ, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch BĐS được thực hiện bởi sàn Sunland trước ngày 20/11/2017 vẫn được Cty BĐS Sunland tiếp nhận, triển khai thực hiện đầy đủ. Việc dừng hoạt động này không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến các thỏa thuận đã ký kết, đến quyền lợi của các khách hàng cũng như trách nhiệm của Cty.

Đồng thời, Cty BĐS Sunland cam kết bảo đảm các quyền và nghĩa vụ của khách hàng theo các thỏa thuận, văn bản do sàn Sunland đã ký trước ngày 20/11/2017 theo đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh BĐS và nhà ở.

Các hoạt động giao dịch BĐS với khách hàng từ sau ngày 20/11/2017 vẫn tiếp tục được thực hiện bởi Cty BĐS Sunland tại địa chỉ Tầng 11 Tòa nhà ACB – số 218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Anh Tấn, Giám đốc Cty TNHH Bất động sản Sunland khẳng định: “Cty BĐS Sunland ngừng hoạt động của sàn giao dịch để phục vụ khách hàng được tốt nhất. Chúng tôi cam kết mọi thỏa thuận mà sàn Sunland đã ký kết với khách hàng vẫn được Côty triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật”.

PV