(Xây dựng) – UBND thành phố Cần Thơ vừa gửi Công văn số 2620/UBND-XDĐT đến Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Cái Răng, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 586 (Công ty 586) về việc thu hồi chủ trương đầu tư Khu dân cư Lô số 21 thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ đối với Công ty 586.

thu hoi chu truong dau tu khu dan cu lo so 21 khu do thi nam can tho
Khu dân cư Lô số 21 Công ty 586.

Theo chủ trương đầu tư của UBND thành phố Cần Thơ giao cho Công ty 586 từ năm 2007, dự án Khu dân cư Lô số 21 Khu đô thị Nam Cần Thơ có tổng diện tích khoảng 185,82ha. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được thành phố Cần Thơ phê duyệt năm 2004. Tiến độ thực hiện đã giải phóng mặt bằng khoảng 60ha, hơn 30% tổng diện tích dự án.

Tuy nhiên, khi thực hiện dự án, Công ty 586 bồi hoàn, giải phóng mặt bằng chậm, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng dự án. Nhiều người dân nơi đây đã bức xúc phản ảnh đến chính quyền quận Cái Răng, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

Đến ngày 9/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ có Công văn số 2228/UBND-XDĐT về việc giảm quy mô thực hiện dự án Khu dân cư Lô số 21 Khu đô thị Nam Cần Thơ, gửi đến Giám đốc: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND quận Cái Răng, Tổng Giám đốc Công ty 586, là UBND thành phố Cần Thơ thống nhất về chủ trương giảm quy mô thực hiện dự án Khu dân cư Lô số 21 thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ đối với Công ty 586 là khoảng 56ha. Thời hạn thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 31/7/2019. Công ty 586 có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư Lô số 21 theo đúng quy định.

thu hoi chu truong dau tu khu dan cu lo so 21 khu do thi nam can tho
Nhiều nhà xây dựng dang dở đã bỏ hoang nhiều năm nay tại Khu dân cư Lô số 21.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện Khu dân cư Lô số 21 vẫn chậm và gặp nhiều khó khăn. Ngày 1/9/2020, UBND thành phố Cần Thơ có Công văn số 2620/UBND-XDĐT gửi đến Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Cái Răng và Công ty 586 về việc thu hồi chủ trương đầu tư Khu dân cư Lô số 21 thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ đối với Công ty 586.

Theo Công văn này, UBND thành phố Cần Thơ thống nhất thu hồi chủ trương đầu tư Khu dân cư Lô số 21 thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ đối với Công ty 586 tại Công văn số 5530/UBND-QH ngày 15/11/2007 về việc đầu tư xây dựng Khu dân cư tại Lô số 21 thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, quận Cái Răng và Công văn số 2228/UBND-XDĐT ngày 9/7/2018 về việc giảm quy mô thực hiện dự án…

thu hoi chu truong dau tu khu dan cu lo so 21 khu do thi nam can tho
Công văn của UBND thành phố Cần Thơ về việc thu hồi chủ trương đầu tư Khu dân cư Lô số 21.

UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp vởi Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu đề xuất phương án mời gọi đầu tư dự án tại Lô số 21 phù hợp với nội dung Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Cái Răng, trình UBND thành phố xem xét, quyết định. Giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Cái Răng rà soát các văn bản liên quan đến dự án, giải quyết theo thẩm quyền.

thu hoi chu truong dau tu khu dan cu lo so 21 khu do thi nam can tho
Đất chưa được bồi hoàn giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, tham mưu đề xuất trình UBND thành phố điều chỉnh/hủy bỏ các văn bản đã được UBND thành phố ban hành liên quan đến dự án Khu dân cư Lô số 21 theo đúng quy định. Giao UBND quận Cái Răng tổ chức công bố thông tin thu hồi chủ trương thực hiện dự án đến người dân trong vùng dự án và giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền…