(Xây dựng) – UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định số 199/QĐ-UBND-NĐ về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (nay là Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp), giao lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cao Lãnh quản lý, khai thác.

thu hoi dat cua cong ty tnhh mtv cap nuoc va moi truong do thi dong thap de thuc hien du an xu ly chat thai
Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Theo Quyết định trên, UBND tỉnh Đồng Tháp thu hồi 63.749m2 đất tọa lạc xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (nay là Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp). Trong tổng diện tích đất thu hồi 63.749m2, sẽ giao lại 12.060,5m2 cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện Dự án đầu tư khẩn cấp ô chôn lấp rác hợp vệ sinh nhằm xử lý ô nhiễm môi trường chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý rác thải Đập Đá, huyện Cao Lãnh.

Phần còn lại có diện tích 51.688,5m2 đất giao lại cho Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh để quản lý, khai thác theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu, khi nhận được Quyết định trên, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp có trách nhiệm bàn giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên 63.749m2 cho Sở Tài nguyên và Môi trường (12.060,5m2) và Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh (51.688,5m2) để quản lý, khai thác theo quy định.

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh có trách nhiệm quản lý, khai thác khu đất đúng vị trí, diện tích được giao đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm quản lý khu đất theo đúng mục đích, diện tích, vị trí được giao; lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lãnh tổ chức giao nhận đất ngoài thực địa theo quy định.