DANH MỤC HỒ SƠ VAY VỐN BAO GỒM

1.Hồ sơ pháp lý

  • Giấy CMND/Hộ chiếu của 2 vợ chồng  (Bản sao chứng thực trong vòng 06 tháng)
  • Sổ hộ khẩu (Bản sao chứng thực trong vòng 06 tháng)
  • Giấy đăng ký kết hôn (Bản sao chứng thực trong vòng 06 tháng)

2. Hồ sơ tài chính

Hồ sơ chứng minh tài chính và nguồn trả nợ:

  • Hợp đồng lao động
  • Xác nhận mức lương của đơn vị sử dụng lao động hoặc cung cấp Bảng lương tối thiểu trong 03 tháng gần nhất (nếu trả tiền mặt);
  • Sao kê TK nhận lương tối thiểu trong 03 tháng gần nhất (nếu trả lương quan TK)

3. Hồ sơ về nhà mua

Hợp đồng mua bán, phiếu thu, hóa đơn nộp tiền, thông báo nộp tiền