(Xây dựng) – Năm 2020, đất nước ta gặp phải những thách thức nặng nề chưa từng có do dịch bệnh, thiên tai. Được sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Trung ương và Bộ Xây dựng, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) đã quyết tâm, sáng tạo, đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt, kịp thời, có tính khả thi cao, vừa sẵn sàng chủ động ứng phó, giảm thiểu những thiệt hại do đại dịch Covid – 19 và thiên tai bão lũ gây ra, vừa tập trung hoàn thành kế hoạch đặt ra từ đầu năm.

thuong hieu amc tu chat luong dao tao
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Học viện AMC.

Chú trọng chương trình đào tạo bồi dưỡng và tập huấn

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Học viện trong năm 2020 đầy khó khăn, thách thức. Tính đến hết tháng 12/2020, Học viện đã thực hiện được 272 lớp với gần 17.000 lượt học viên, vượt kế hoạch Bộ Xây dựng giao 272/210 lớp, vượt kế hoạch của Học viện là 272/235 lớp. Công tác tập huấn, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật cho các địa phương được triển khai kịp thời, hiệu quả. Tăng cường phối hợp với các địa phương trong nâng cao năng lực cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Điển hình như Học viện đã phối hợp rất tốt với Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức 20 lớp đào tạo bồi dưỡng về quản lý quy hoạch kiến trúc và phát triển đô thị cho cán bộ, công chức các cấp trên toàn thành phố với 1.847 học viên. Đây cũng là một mô hình cần được nhân rộng trong việc phối hợp với các địa phương tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị theo đặt hàng của địa phương. Công tác kết nối với DN cũng được Học viện triển khai quyết liệt với việc đào tạo bồi dưỡng cho rất nhiều DN cả trong và ngoài ngành Xây dựng như Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Tổng công ty Xây dựng Sông Đà, Viện Thiết kế Bộ Quốc phòng, Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM,… Kết quả đạt được cho thấy sự cố gắng, đồng lòng, đồng thuận để giải quyết công việc năng động, sáng tạo một cách có hiệu quả của cả tập thể lãnh đạo, giảng viên, viên chức Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị trong những thời điểm khó khăn chung.

Năm qua, Học viện đã xây dựng nhiều chương trình mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương, DN. Tổ chức hoạt động đào tạo bồi dưỡng ngày càng theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả đáp ứng yêu cầu ngày càng cụ thể của các địa phương, DN. Gắn kết các chương trình nâng cao năng lực với công tác tư vấn đổi mới quản lý nhà nước, tư vấn xây dựng và phát triển đô thị cho địa phương, DN. Nâng cao chất lượng và năng lực đội ngũ giảng viên cơ hữu, tăng cường số lượng và chất lượng giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng. Tích cực mời các chuyên gia giỏi, uy tín, giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế tham gia công tác đào tạo bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

Hoàn thành tốt mục tiêu Đề án 1961 đã đặt ra

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực quản lý xây dựng và đô thị cho lãnh đạo chuyên môn các cấp” theo Quyết định 1961/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định đây là một năm vô cùng khó khăn do tác động bởi các yếu tố khách quan, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan, Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức Học viện đã quyết liệt thực hiện mục tiêu Đề án đặt ra. Trong năm đã tiến hành rà soát, hoàn thiện các chương trình chuyên sâu được đánh giá chất lượng và thiết thực, tổ chức thành công lớp đối tượng 1 về: Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và đô thị cho các Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Khóa học được học viên là lãnh đạo các địa phương đánh giá cao từ khâu tổ chức lớp học chu đáo và hiệu quả với những nội dung chương trình hết sức thiết thực, gắn với quá trình phát triển của đất nước và yêu cầu triển khai thực tế tại địa phương, các báo cáo viên có nhiều uy tín, kinh nghiệm và nhiệt huyết đã góp phần quan trọng cho thành công của khóa học. Các lãnh đạo địa phương hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều khóa đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ các cấp tại địa phương nhằm cập nhật, trang bị, bổ sung kiến thức chuyên môn để thực hiện tốt công việc tại địa phương được hiệu quả, đúng theo quy định của pháp luật về công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị tại nước ta.

Tăng cường nghiên cứu khoa học và đổi mới hợp tác quốc tế

Trong năm các nhiệm vụ khoa học được triển khai đều đảm bảo tốt về chất lượng. Nhiều đề tài/dự án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao, thực sự có những đóng góp mới về khoa học. Các hội nghị hội thảo khoa học trong nước và quốc tế được tổ chức nghiêm túc, góp phần trao đổi thiết thực các chủ đề chuyên môn. Kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện là nền tảng vững chắc, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, viên chức của Học viện cả về mặt lý luận và thực tiễn. Trong năm, Học viện đã thực hiện triển khai tốt 17 đề tài/dự án cấp Bộ và một số đề tài cấp cơ sở.

Học viện đã tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các đối tác như: UN-Habitat, AFD, Spatial Decisions (Ấn Độ), Viện quản lý đô thị châu Á (Singapore)… để hợp tác các hoạt động đào tạo bồi dưỡng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Học viện trên diễn đàn quốc tế. Ngoài ra Học viện đang tích cực thực hiện một số hợp phần trong Dự án Tăng cường năng lực cho 7 tỉnh miền núi phía Bắc do WB tài trợ; Dự án Tăng cường thể chế nâng cao năng lực phát triển đô thị ở Việt Nam do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) tài trợ đã hoàn thành các thủ tục và sẽ tiến hành thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025.

Phát triển hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật

Nhằm phát huy năng lực của các cá nhân, đơn vị đẩy mạnh, phát triển các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2020, Học viện đã thực hiện thành công các dịch vụ tư vấn phát triển đô thị với tỉnh An Giang, Bình Thuận, Tiền Giang; dịch vụ tư vấn phát triển đô thị thông minh với tỉnh BR-VT, Bến Tre, An Giang, Vĩnh Phúc. Các dịch vụ tư vấn được thực hiện bài bản, chuyên nghiệp góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu Học viện trong thời kỳ đô thị hóa rất nhanh và mạnh như ở nước ta hiện nay.

Định hướng trọng tâm trong thời gian tới

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong những năm tới, Học viện sẽ tích cực tập trung vào công tác phổ biến văn bản quy phạm pháp luật của Ngành; tăng cường kết nối với các Bộ, ban, ngành, địa phương và DN, xây dựng các chương trình, tài liệu bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu theo đặt hàng của các địa phương, DN. Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn xây dựng và phát triển đô thị. Xây dựng và hoàn thiện phương pháp đào tạo bồi dưỡng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Học viện sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng đào tạo bồi dưỡng. Đổi mới chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng: Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của địa phương và DN, cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp; Rà soát bổ sung, chỉnh sửa, xây dựng các chương trình mới đáp ứng yêu cầu hội nhập; Cập nhật các văn bản quy phạm mới để bổ sung, chỉnh sửa tài liệu đáp ứng với hiện hành.

Đổi mới phương pháp giảng dạy: Giảng dạy theo phương pháp tích cực, trao đổi giữa học viên và giảng viên cùng với sử dụng các phương tiện hiện đại; Học trực tuyến E- Learning: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo bồi dưỡng; Hình thành diễn đàn, kết nối học viên. Xây dựng và triển khai kế hoạch mời các chuyên gia quốc tế tham gia công tác đào tạo bồi dưỡng, tư vấn đáp ứng yêu cầu hội nhập. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, Phát triển mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế,…

Với những mục tiêu, giải pháp thiết thực, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã và đang có bước phát triển vượt bậc, xứng đáng là đơn vị hàng đầu về đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và tư vấn về xây dựng và quản lý đô thị trên phạm vi cả nước.

TS Trần Hữu Hà
Giám đốc Học viện CBQL Xây dựng & Đô thị