Chủ đầu tư Công ty cổ phần Sông Đà – Hoàng Long  và Tổng thầu thi công xây dựng đặt mục tiêu tiến độ trước ngày 30/4: Tòa nhà 18T1 thi công xong sàn tầng 3, tòa nhà 18T2 thi công xong sàn tầng 3 và cột vách tầng 4.
1. Hiện tại tòa nhà 18T1 thi công xong sàn cos 0.0 và đang triển khai thi công cột vách tầng 1.
Tiến độ the golden an khánh (7)
Tiến độ the golden an khánh
2. Hiện tại tòa nhà 18T2 thi công xong sàn, cột vách tầng 1 và đang triển khai thi công sàn tầng 2.Tiến độ the golden an khánh
Tiến độ the golden an khánh
Tiến độ the golden an khánh
3. Công tác thi công đường giao thông, hệ thống thoát nước xung quanh Dự án HH6. Tuyến 2 đã thi công xong phần cấp phối K95, cấp phối đồi K98 và chuẩn bị thi công cấp phối đá dăm loại 2.Tiến độ the golden an khánh
Tiến độ the golden an khánh