Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã chính thức triển khai chương trình cho vay mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên phạm vi toàn quốc với lãi suất 4,8%/năm theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH. Đây là thông tin được người dân mong chờ khá lâu sau khi gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng kết thúc. Việc sẽ giải ngân gói tín dụng mới là tín hiệu vui đối với những người mua NƠXH trong năm 2018.

Tiếp tục hiện thực hóa “giấc mơ an cư”

Người thu nhập thấp, có khó khăn về nhà ở bắt đầu được hỗ trợ vay mua nhà ở xã hội với lãi suất 4,8%/ năm trong năm 2018.

Chính thức triển khai cho vay mua nhà với lãi suất 4,8%/năm

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHCSXH đã chính thức triển khai chương trình tín dụng này để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng.

Cụ thể, trong năm 2018, NHCSXH được bố trí vốn 500 tỷ đồng. NHCSXH cũng sẽ huy động thêm 500 tỷ đồng nữa, tổng cộng là 1.000 tỷ đồng để bước đầu triển khai chương trình NƠXH. Nguồn vốn đã phân bổ vốn cho các địa phương. Theo đó, lãi suất cho vay mua nhà là 4,8%/ năm (0,4%/ tháng); lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Theo đó, đối tượng được vay vốn bao gồm: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Trừ đối tượng là người có công với cách mạng, các đối tượng còn lại để được vay vốn phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều kiện để được vay mua nhà?

Bên cạnh đó, để được vay vốn, người mua phải đáp ứng đủ điều kiện như phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hằng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng với NHCSXH. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn; có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị Hợp đồng mua bán/Hợp đồng thuê mua NƠXH đối với vay vốn để mua/thuê mua NƠXH; tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở; có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được hưởng chính sách NƠXH theo quy định.

Đồng thời, người mua phải có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH; có giấy đề nghị vay vốn để mua/thuê mua NƠXH/xây dựng mới/cải tạo, sửa chữa nhà để ở, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi NƠXH tại ngân hàng khác hoặc các tổ chức tín dụng khác.

Đối với vay vốn để mua, thuê mua NƠXH, có hợp đồng mua, thuê mua NƠXH với chủ đầu tư dự án mà dự án của chủ đầu tư đó có trong danh mục dự án xây dựng NƠXH thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư NƠXH của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp này, mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua NƠXH. Người vay bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật. NHCSXH nơi cho vay, chủ đầu tư và người vay vốn phải thỏa thuận trong hợp đồng ba bên về phương thức quản lý, xử lý tài sản bảo đảm.

Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất nơi đăng ký thường trú do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; có thiết kế, dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo quy định của pháp luật về xây dựng. Mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật

Thời hạn vay áp dụng cho hai trường hợp trên tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp người vay vốn có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì thỏa thuận với NHCSXH nơi cho vay về thời hạn cho vay thấp hơn. NHCSXH thực hiện cho vay trực tiếp tại trụ sở chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh hoặc Phòng Giao dịch NHCSXH cấp huyện.

Đại diện NHCSXH cũng cho biết, do nguồn vốn ít trong khi nhu cầu vay lớn nên tất cả các hồ sơ được xét đủ điều kiện vay thì sẽ được giải ngân nếu nhu cầu vay ít hơn hoặc bằng nguồn vốn được phân bổ. Trong trường hợp nhu cầu vay lớn hơn nguồn vốn thì sẽ chấm điểm theo tiêu chí và có những đối tượng sẽ được ưu tiên như người chưa có nhà, gia đình có nhiều người tham gia lực lượng vũ trang nhân dân… Nếu nhiều trường hợp cùng điểm thì tiến hành bốc thăm khách quan, công khai.

Như vậy, sau một thời gian dài chờ đợi không biết đến bao giờ để được vay gói hỗ trợ tín dụng mua nhà tiếp sau gói 30 nghìn tỷ đồng, thì nay trong năm 2018, giấc mơ an cư tiếp tục được hiện thực hóa. Những người thu nhập thấp, người có khó khăn về nhà ở đã lại có cơ hội được tiếp cận gói tín dụng mới, có cơ hội được sở hữu căn nhà của chính mình, từ đó vươn lên phát triển kinh tế…

Linh Đan