Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, Bộ Xây dựng tiếp tục xây dựng hệ thống công cụ để quản lý, kiểm soát phát triển thị trường BĐS theo hướng ổn định bền vững với cấu trúc hoàn chỉnh và đồng bộ, kết nối liên thông với các thị trường khác của nền kinh tế.

Tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý nhà ở và thị trường BĐS
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Xây dựng cho biết, đến tháng 10/2018 đã hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ 2 Đề án “Quản lý, phát triển quỹ nhà ở công vụ của Chính phủ giai đoạn 2018-2021” và “Đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường, cơ chế chính sách quản lý để thúc đẩy thị trường BĐS phát triển ổn định, lành mạnh”. Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường BĐS đảm bảo an sinh xã hội, do liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS và Luật Quy hoạch đô thị, nên phải lùi thời hạn trình Đề án sang tháng 6/2019.

Tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính, thuế liên quan đến nhà ở và BĐS; phối hợp với NHNN nghiên cứu hoàn thiện, điều chỉnh chính sách tín dụng trong lĩnh vực BĐS.

Nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các công cụ, giải pháp để thúc đẩy thị trường BĐS phát triển ổn định, bền vững, không để xảy ra các dấu hiệu cực đoan, đảm bảo công khai, minh bạch của thị trường. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu thị trường BĐS gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là NƠXH; khắc phục lệch pha cung – cầu, phát triển đa dạng các loại hàng hóa BĐS nhà ở; đẩy mạnh phát triển phân khúc NƠXH khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân, NƠXH cho thuê.

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách, mô hình hợp lý để huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển NƠXH, nhà ở cho công nhân KCN; kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành cho phát triển NƠXH; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ nghiên cứu các giải pháp để phát triển NƠXH tại các địa phương trọng điểm.

Nghiên cứu sự phù hợp của các quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư với tình hình thực tế để đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về công tác cải tạo, xây dựng lại chung cũ tại các địa phương.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường; chủ động, kịp thời đề xuất các phương án, giải pháp nhằm kiểm soát và thúc đẩy thị trường phát triển. Theo đó, trong 10 tháng năm 2018, thị trường BĐS cả nước về cơ bản vẫn ổn định, nguồn cung dồi dào, phong phú. Nhu cầu thực chất sử dụng BĐS ngày càng tăng rõ rệt.

Tình hình tồn kho BĐS tính đến ngày 20/10/2018, so với thời điểm quý I/2018, Hà Nội giảm 70%, TP.HCM giảm hơn 85%.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS và Thông tư số 27/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP…

Cao Nga